Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
Ingrid Bakajsová-BENET spisové dosky, pákové organizéry, toner 2014-12-29 F 85,50
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné za cintorín a DS 2014-12-29 F 94,32
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za kultúrny dom 2014-12-22 F 238,68
Igor Tomko-FA Hunter odchyt psov v obci za 10 - 12/2014 2014-12-17 F 164,31
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za ObZS za obdobie 2014-12-17 F 193,60
Ing. Ján Michalko-KLAMPO oprava strechy na Dome smútku 2014-12-17 F 329,76
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-12-16 F 360,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-12-16 F 90,00
Slovenská pošta a.s predplatné novín Nový čas 2014-12-10 F 155,16
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-12-10 F 27,48
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky a poplatky za 2014-12-10 F 55,74
Potraviny Arma Jana Harbis darčeky pre detí na Mikuláša 2014-12-10 F 797,00
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-12-10 F 50,00
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na zemný plyn KD,kuchyňa KD, 2014-12-05 F 2 360,00
Mária Jancusková Mäso-úden čistiace potreby DS, KD, min.voda 2014-12-05 F 133,80
INPROST s.r.o. predplatné obecné noviny r. 2015 2014-12-03 F 67,60
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu 2014-12-03 F 263,17
PARAPETROL a.s. roztok ochranného náteru na strechu KD 2014-12-03 F 127,09
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 2014-12-03 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 11/2014 2014-12-03 F 1 352,35
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov 2014-12-03 F 45,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-12-03 F 209,17
Le chague Dejeuner s.r.o. za stravné lístky na 12/2014 2014-12-01 F 466,59
Potraviny Arma Jana Harbis potraviny pre Klub dôchodcov Platan 2014-11-20 F 484,61
Andrej Harbist materiál na údržbu v obci 2014-11-20 F 498,50
Milan Pittner s.r.o oprava strechy kultúrneho domu 2014-11-20 F 317,16
Ingrid Bakajsová-BENET bloky samolepiace 2014-11-20 F 5,40
Ľubiščak Ľuboslav stavebné práce na OBZS- práce naviac 2014-11-13 F 4 331,50
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-11-13 F 1 080,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-11-13 F 90,00
Miroslav Nergeš opravy defektu traktor,prezutie, žiarovk 2014-11-12 F 280,37
IURA Edition spol s r.o. aktualizácia stavebného zákona 2014-11-12 F 30,25
Daniel Orendáč oprava verejného osvetlenia v obci 2014-11-12 F 390,70
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-11-12 F 27,29
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-11-12 F 55,74
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis, fotovalec pre CANON 2014-11-07 F 224,00
Juraj Nemčík palivové drevo pre M.buríkovú 2014-11-07 F 135,00
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu 2014-11-07 F 804,85
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na zemný plyn 2014-11-07 F 2 349,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 10/2014 2014-11-05 F 1 351,43
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 10/2014 2014-11-05 F 32,40
Východoslovenská energetik záloha ne el.energiu 2014-11-05 F 3 460,00
Peter JUR9K - LISA prezentácia obce na celoslov.inf. 2014-11-05 F 27,88
Hattech s.r.o. opravy kosačiek 2014-11-05 F 135,59
HATTECH plus s.r.o. oprava krovinorezu STIHL 2014-11-05 F 49,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-11-05 F 217,20
FEDAN s.r.o rekonštrukcia MK - Lesná, Pod žbirom, 2014-11-05 F 33 646,72
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 11/2014 2014-11-03 F 532,75
PROBE-Stanislav Veľas pečivo, káva, min.voda na akciu 2014-10-27 F 308,06
ALLIANZ - Slovenská poisťo zákonne poistne za traktor ZETOR 2014-10-23 F 66,82
ALLIANZ - Slovenská poisťo zákonné poistne za traktorovú vlečku 2014-10-23 F 41,79
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rod. s deťmi 2014-10-23 F 30,00
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-10-23 F 50,00
František Merga prepravu autobusom do Krosna - 2014-10-16 F 280,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásení o odpadoch 2014-10-16 F 14,40
IVO SCHLIMBACH rakva pre neb. Štefana Šalaka 2014-10-10 F 422,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu z veľkoobjem.kontajnorov 2014-10-10 F 720,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu z veľkoobjem.kontajnera 2014-10-10 F 90,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-10-09 F 28,07
Mgr. Vladimír Vajs trička, plagáty,diplomy,pozevánky 2014-10-09 F 514,15
Potraviny Arma Jana Harbis čistiace a hyg.potreby pre OcÚ, KD 2014-10-09 F 199,12
Andrej Harbist materiál na opravy v obci, KD, DS 2014-10-09 F 589,80
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-10-09 F 45,00
Ingrid Bakajsová-BENET kancelárske potreby pre OcÚ a webhosting 2014-10-09 F 265,15
FAMM PRESS s.r.o prezentácia obce v Podv.novinách č.40 2014-10-09 F 150,00
T-COM Telefóny a internet tel.poplatky a popl.za internet 2014-10-09 F 124,36
FEDAN s.r.o rekonštrukcia MK ul. Štúrova 2014-10-09 F 35 365,36
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn 2014-10-06 F 2 349,00
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za ObZS od 17.6. do 19.9. 2014-10-06 F 275,81
Aeroklub pod Vihorlatom o. úpravu preistranstva na vojenskom 2014-10-06 F 120,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-10-03 F 227,20
Ján Mažerik GO plán na odčlenenie parc. 1148/43 2014-10-03 F 160,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 2014-10-03 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz TKO za 9/2014 2014-10-03 F 1 344,38
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu 2014-10-03 F 535,75
HATTECH plus s.r.o. oprava kosačiek pre OcÚ 2014-10-03 F 90,41
Hattech s.r.o. oprava kosačiek pre OcÚ 2014-10-03 F 243,00
PAVEX spol. s r.o. ťahanie vody 2014-10-01 F 180,00
Aeroklub pod Vihorlatom o. práce na čistení potoka a prace na úprav 2014-10-01 F 900,00
Aeroklub pod Vihorlatom o. práce na čistení potoka v obci 2014-10-01 F 1 500,00
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 10/2014 2014-09-30 F 400,44
Mgr.miroslav Kovalík-ORIM za vykonanie ver.obstarávania na MK 2014-09-30 F 990,00
Igor Tomko-FA Hunter odchyt psov - 7-9/2014 2014-09-29 F 164,31
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné za cintorín a DS 2014-09-26 F 70,74
František Ontkoc výspravky na výmene okien ObZS 2014-09-26 F 1 733,16
Miroslav Nergeš oprava defektu traktor, mot. olej 2014-09-23 F 115,04
Ing. Marian Výhonský výkon stavebného dozora ObZS 2014-09-23 F 250,00
Ingrid Bakajsová-BENET toner pre OcÚ 2014-09-23 F 68,00
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za KD 2014-09-23 F 243,98
Ľubiščak Ľuboslav stavebné práce na rekonštrukcii ObZS 2014-09-19 F 6 200,00
František Merga autobus ku Obrázku dňa 15.9.2014 2014-09-18 F 85,00
Mária Jancusková Mäso-úden potraviny na akcie v obci 2014-09-18 F 498,82
MUDr. Michaela Hubnerová vypracovanie lekárskeho posudku S.Sabol 2014-09-18 F 16,60
František Merga preprava autobusom odbojári 2014-09-18 F 680,00
Daniel Orendáč oprava el.rozvodov ObZS a práce na 2014-09-18 F 881,07
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-09-12 F 990,00
Andrej Harbist materiál na opravy v obci 2014-09-11 F 482,20
Potraviny Arma Jana Harbis min.voda pre AČ, čistiace potreby pre 2014-09-11 F 203,91
IURA Edition spol s r.o. doplnenie správneho poriadku 2014-09-11 F 10,41
IURA Edition spol s r.o. predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2014-09-11 F 72,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky za 8/2014 2014-09-09 F 27,30
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-09-09 F 55,74
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov 2014-09-09 F 45,00
Ing. Marian Výhonský odmena stavebného dozoru na stavbe ObZS 2014-09-09 F 500,00
Hattech s.r.o. opravy kosačiek 2014-09-09 F 175,70
Ing. Ján Michalko-KLAMPO odkvapový systém na ObZS 2014-09-08 F 1 354,44
Ing. Anna Mamajová overenie účt.závierky za r.2013 2014-09-08 F 720,00
PROBE-Stanislav Veľas soc.výpomoc pre osam.osobu 2014-09-05 F 20,00
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn 2014-09-05 F 2 349,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz TKO za 8/2014 2014-09-04 F 1 350,66
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 8/2014 2014-09-04 F 32,40
Ekoservis s.r.o. za uloženie odpadu na skládku 2014-09-04 F 881,67
František Merga prepravu autobusom T.Woloska - dožinky 2014-09-04 F 370,00
Ľubiščak Ľuboslav stavebné práce na rekonštrukcii ObZS 2014-09-04 F 6 200,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-09-02 F 213,02
Kovo-Drevo výroba Ján Mesa zhotovenie a dodanie drevených 2014-08-28 F 2 332,80
Róbert VALUCH trička, trenky, poťahy, lepidlo pe 2014-08-27 F 661,00
Ondrej Bruncko-BOOFT kašírovanie fotografii na plast.podložku 2014-08-27 F 324,00
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 9/2014 2014-08-27 F 400,44
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-08-27 F 23,52
Súkromné centrum voľného č dotácia pre CVČ za l-3/2014 2014-08-27 F 1 087,50
Súkromné centrum voľného č dotácia pre CVC za 4-6/2014 2014-08-27 F 1 087,50
František Ontkoc okna a dvere na budovu ObZS 2014-08-22 F 9 116,24
Mgr.miroslav Kovalík-ORIM odborná a poradenská činnosť pri verejno 2014-08-21 F 700,00
Mária Jancusková Mäso-úden čistiace potreby a min.voda na akcie 2014-08-20 F 595,74
IVO SCHLIMBACH rakva s príslušenstvom pre neb. 2014-08-20 F 429,00
Potraviny Arma Jana Harbis čistiace potreby a min.voda pre AČ 2014-08-20 F 281,84
Andrej Harbist materiál na opravy v obci a náhradné 2014-08-20 F 516,60
Andrej Harbist Kosačka HECHT pre Futbalový klub TJ 2014-08-20 F 280,00
Poradca podnikateľa s.r.o preddavok na Finančného spravodajcu 2014-08-20 F 19,98
Aeroklub pod Vihorlatom o. za prácu traktora na úprave vojenského 2014-08-20 F 255,00
Ján Vajs POLYGRAFIA pozvánky,plagaty tabuľky pre OcÚ 2014-08-20 F 194,00
František Merga prepravu autobusom pre Klub dôchodcov 2014-08-20 F 430,00
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis, upgrade RAM, toner, 2014-08-20 F 380,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-08-20 F 28,92
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-08-20 F 55,91
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-08-20 F 90,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-08-20 F 90,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-08-20 F 450,00
Ing. Marian Výhonský výkon stavebného dozoru na stavbe 2014-08-20 F 500,00
Daniel Onufer D+D prekládka klimatizácie na ObZS 2014-08-20 F 246,00
Iveta Onuferová KLIMA FP 264 14054/F 20.08.14 2014-08-20 F 142,43
Adrian Bonk Požiarny servi prestavba motora požiarnej striekačky 2014-08-20 F 4 416,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-08-05 F 244,37
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 2014-08-05 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za júl 2014 2014-08-05 F 2 007,07
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na zemný plyn 2014-08-05 F 2 349,00
LEPAL TECHNIK s.r.o. prac.potreby pre pracovníkov obecných 2014-08-05 F 25,25
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu na skládku 2014-08-05 F 624,93
PZ Jazvec za brigádu na kosení vojenského 2014-08-04 F 160,00
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky - osobitný príjemca 2014-08-04 F 23,52
Východoslovenská energetik záloha na elektrickú energiu 2014-08-04 F 3 460,00
M spracovanie žiadosti o NFP z 2014-08-04 F 550,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu 2014-08-04 F 421,02
FEREX s.r.o. 110 litrové KUKA nádoby pre obec 2014-08-04 F 1 266,00
Andrej Harbist strunka na kosenie 2014-07-31 F 87,00
Ľubiščak Ľuboslav zateplenie ObZS Kamenica nad Cirochou 2014-07-30 F 12 400,00
Le chague Dejeuner s.r.o. za stravné lístky na 8/2014 2014-07-28 F 400,44
IFOSOFT v.o.s. update program.vybavenia MZDY V14.07 2014-07-28 F 20,28
IURA Edition spol s r.o. aktualizácia stavebného zákona 2014-07-28 F 22,00
AUTODOPRAVA doprava drveného kameniva pre Park- 2014-07-16 F 99,00
Ing.arch.Róbert Lajčiak-au úprava projektu Riešenie energet.úspor- 2014-07-15 F 775,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásenia o odpadoch 2014-07-15 F 14,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz z veľkoobjem.kontajnerov 2014-07-15 F 360,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjem.kontajnerov 2014-07-15 F 90,00
UNION - poisťovňa poistenie majetku 2014-07-15 F 185,89
UNION - poisťovňa poistenie zodpovednosti za škodu 2014-07-15 F 75,68
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-07-15 F 55,74
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-07-15 F 29,96
František Merga autobus Starina, Ulič-Krivé 2014-07-15 F 290,00
AUTODOPRAVA doprava drveného kameniva 2014-07-07 F 108,00
Potraviny Arma Jana Harbis darčekové balíčky pre jubilujúcich 2014-07-07 F 695,84
Potraviny Arma Jana Harbis min.voda na Dni obce 2014 2014-07-07 F 92,70
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn KD, kuchyňa KD, pož. 2014-07-04 F 2 349,00
Ingrid Bakajsová-BENET tonery, poplatok za doménu, zmluvný 2014-07-03 F 199,00
Ingrid Bakajsová-BENET MS Win 7 Home, MS Office, RAM DDR2 2014-07-03 F 416,00
Ingrid Bakajsová-BENET HP All in One + Office Home pre 2014-07-03 F 799,00
Igor Tomko-FA Hunter za odchyt psov v obci za 4 -6/2014 2014-07-03 F 164,31
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 2014-07-03 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 6/2014 2014-07-03 F 1 030,18
Hattech s.r.o. za opravy kosačiek pre OcÚ 2014-07-03 F 170,50
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu na skládku 2014-07-03 F 292,40
Ing. Jozef Štefanisko okna pre požiarnu zbrojnicu - dodávka a 2014-07-03 F 963,61
Daniel Orendáč oprava verejného osvetlenia 2014-07-03 F 795,05
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-07-02 F 230,47
Siettex s.r.o. potlač zelených a bielych dresov 2014-07-01 F 145,80
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky - osobitný príjemca 2014-07-01 F 23,52
Le chague Dejeuner s.r.o. strevné lístky na 7/2014 2014-06-30 F 400,44
Andrej Harbist prac. náradie pre AČ, strunka na 2014-06-27 F 291,50
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za kult.dom a cintorín 2014-06-25 F 346,73
PROBE-Stanislav Veľas potraviny na Dní obce 2014-06-24 F 385,58
Ľudová hudba Ondreja Kandr za vystúpenie ĽH Ondreja Knadráča na 2014-06-24 F 1 500,00
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za ObZS od 14.3.do 2014-06-23 F 167,08
Ján Palčo FOTO-KINO zhotovenie veľkoformátových fotografii 2014-06-20 F 400,00
Andrej Harbist materiál na opravy v obci 2014-06-20 F 1 005,11
Róbert Gamboš-ROBADO práce na oprave kríža na cintoríne pri 2014-06-19 F 1 750,80
LAMA-Ladislav Pouchan služby spojené s prevádzkovaním 2014-06-19 F 33,19
AUTOSTYL s.r.o. za opravu os. auta PEUGEOT 2014-06-18 F 743,82
Dušan Gabrik KATKA prac. potreby pre obecné služby 2014-06-18 F 285,30
REMOSE-PLYN odborné skúšky a čistenie plynových 2014-06-18 F 360,00
Potraviny Arma Jana Harbis min.voda pre AČ 2014-06-18 F 129,60
Mária Jancusková Mäso-úden čist.potreby a min.voda pre AČ, Klub dô- 2014-06-12 F 499,93
INPROST s.r.o. doplatok za obecné noviny 2014-06-11 F 15,60
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-06-10 F 540,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-06-09 F 27,55
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-06-09 F 55,74
AUTOSTYL s.r.o. servisná prehliadka os. auta PEUGEOT 2014-06-06 F 315,65
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-06-05 F 45,00
Slavomír Kočerha montáž žaluzii vo vestibule KD -prízemie 2014-06-05 F 423,50
Hattech s.r.o. za opravy kosačiek pre obec 2014-06-04 F 213,50
Ekoservis s.r.o. uloženie odpadu na skládku 2014-06-04 F 461,90
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn KD, ObZS, pož.zbrojnica 2014-06-04 F 2 349,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 5/2014 2014-06-04 F 1 353,92
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu 2014-06-04 F 32,40
Andrej Harbist materiál na opravy v KD 2014-06-02 F 977,40
Potraviny Arma Jana Harbis voda pre AČ 2014-06-02 F 202,74
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-06-02 F 226,09
COOP Jednota Humenné - SD min.voda a čiastiace potreby pre OcÚ 2014-06-02 F 181,26
COOP Jednota Humenné - SD potraviny pre Klub dôchodcov Platan 2014-06-02 F 102,50
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky osobitný príjemca 2014-06-02 F 23,52
Vihorlat Press, s.r.o. Predpatné týždenníka Slov. východ r.2014 2014-06-02 F 20,40
Aeroklub pod Vihorlatom o. za prácu traktorom pri úprave skládok 2014-06-02 F 180,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. poistné za Dom smútku 2014-06-02 F 241,72
Miroslav Nergeš oprava defektu traktor, pneumatika trakt 2014-06-02 F 193,97
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 6/2014 2014-06-02 F 400,44
Andrej Harbist pracovné potreby pre prac. AČ 2014-05-28 F 125,00
Branislav Dvoriščák kompot.misky,tanier oval, chladnička 2014-05-27 F 2 244,00
Slavomír Kočerha montáž žaluzii prízemie KD 2014-05-27 F 251,04
Róbert VALUCH poťahy,lepidlo,čistič, loptičky pre 2014-05-21 F 329,50
Martin Behún rámovanie diplmomov pre OcÚ 2014-05-21 F 81,50
ALLIANZ - Slovenská poisťo zmluvné poistné za Peugeot 2014-05-19 F 41,98
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemového kontajnera 2014-05-19 F 90,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-05-19 F 360,00
František Merga preprava autobusom 2014-05-19 F 100,00
Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie uchádzač. o zamestna- 2014-05-19 F 22,75
AUTODOPRAVA dovoz drveného kameniva 2014-05-19 F 108,00
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn 2014-05-07 F 2 349,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-05-07 F 55,74
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-05-07 F 30,90
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-05-07 F 45,00
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o strunka na kosenie 2014-05-07 F 174,00
Ekoservis s.r.o. za uloženie odpadu na skládku 2014-05-06 F 412,34
Margita Vajsová POLYGRAFIA tabule na futbalové ihrisko 2014-05-06 F 649,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 4/2014 2014-05-06 F 1 345,28
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 4/2014 2014-05-06 F 32,40
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-05-05 F 207,38
VSE r.z. Košice Energie záloha na el. energiu 2014-05-05 F 3 460,00
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 5/2014 2014-04-30 F 400,44
PROBE-Stanislav Veľas sociálne výpomoce 2014-04-30 F 280,00
DeLUX-SM, s.r.o pracovná obuv, monterkové nohavice pre 2014-04-30 F 296,40
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-04-28 F 70,56
Ing. Jaroslav Pčola materiál na zateplenie 2014-04-28 F 814,14
IURA Edition spol s r.o. doplnenie stavebného zákona 2014-04-28 F 23,72
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-04-28 F 35,00
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-04-28 F 30,00
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-04-28 F 25,00
Hattech s.r.o. náhradné diely na opravy kosačiek 2014-04-28 F 186,41
Ingrid Bakajsová-BENET kanc.papier, euroobaly, výdavkové 2014-04-28 F 58,85
Farby-Laky - ŠIMY s.r.o farba na náter stlpov verejného 2014-04-22 F 312,27
IVES Košice za služby STPAPV pre matriku 2014-04-22 F 25,09
IURA Edition spol s r.o. doplnenie správneho poriadku pre OcÚ 2014-04-22 F 42,90
Regionálne vzdelávacie cen za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v 2014-04-22 F 25,50
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2014-04-22 F 14,40
Igor Tomko-FA Hunter odchyt psov za 1-3/2014 2014-04-11 F 164,31
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-04-11 F 124,36
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-04-11 F 27,84
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-04-11 F 450,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz veľkoobjemového kontajnera 2014-04-11 F 90,00
Marian Valko stavebné práce na oprave strechy DS 2014-04-11 F 650,00
Potraviny Arma Jana Harbis tovar na obecnú brigádu 2014-04-11 F 365,36
Potraviny Arma Jana Harbis rodinné prídavky os.príjemca M.Liptáková 2014-04-11 F 23,52
Andrej Harbist materiál na opravy v obci 2014-04-11 F 677,35
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn 2014-04-08 F 2 349,00
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné za cintorín a DS 2014-04-08 F 67,60
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 3/2014 2014-04-08 F 1 350,76
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 3/2014 2014-04-08 F 32,40
Ekoservis s.r.o. za uloženie odpadu 2014-04-08 F 453,97
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-04-08 F 45,00
SLOVGRAM za verejný prenos hudby v MR 2014-04-08 F 33,50
Symbolika Hlohovec s.r.o. Komenského plakety pre učiteľov ZŠ 2014-04-08 F 311,00
Okresný výbor DPO členské príspevky, kalendáre pre DPO 2014-04-02 F 71,75
Ingrid Bakajsová-BENET toner pre tlačiareň pastírová 2014-04-02 F 56,00
LEPAL TECHNIK s.r.o. rukavice,kľúče 2014-04-02 F 52,98
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-04-02 F 198,52
Daniel Orendáč rekonštrukcia verejného osvetlenia, 2014-04-02 F 4 584,46
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 4/2014 2014-03-26 F 400,44
COOP Jednota Humenné - SD potraviny-rod.prídavky os.príjemca 2014-03-26 F 70,56
ALLIANZ - Slovenská poisťo poistné za ŠJ a MŠ 2014-03-25 F 474,81
VVS a.s. Košice Vodné a stočné vodné a stočné za KD a ObZS 2014-03-20 F 376,58
Margita Vajsová POLYGRAFIA pozvánky, tabule zákaz sypania smetí, 2014-03-20 F 344,20
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-03-14 F 9,72
IFOSOFT v.o.s. UPDATE program.vybavenia hlásenie 2014-03-14 F 11,76
Róbert Gamboš-ROBADO práce na Soc.prevádzkovej budove na 2014-03-14 F 1 386,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-03-12 F 270,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-03-12 F 90,00
Potraviny Arma Jana Harbis rod.prídavky M.Liptáková - osobitný 2014-03-11 F 23,52
Potraviny Arma Jana Harbis potraviny pre Klub dôchodcov, čistiace 2014-03-11 F 504,70
Andrej Harbist materiál pre dielňu a obec 2014-03-11 F 393,90
CONNECT domové knihy pre matriku 2014-03-10 F 52,00
Ján Orendač-Elektromontaže opravy verejného osvetlenia 2014-03-10 F 774,50
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu z veľkoobjemových 2014-03-10 F 421,02
TOPTRANS EU a.s. preprava obrazu pre OcÚ 2014-03-10 F 20,38
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-03-10 F 27,20
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-03-10 F 56,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za február 2014 2014-03-05 F 1 347,07
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 2/2014 2014-03-05 F 32,40
LEPAL TECHNIK s.r.o. vysokotlaký čistič, metly, kliešte, 2014-03-05 F 481,16
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vrecia pre OcÚ 2014-03-05 F 612,00
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov 2014-03-05 F 45,00
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn 2014-03-05 F 2 349,00
MUDr. Michaela Hubnerová vypracovanie lekárskeho posudku na Ján 2014-03-05 F 16,60
Ekoservis s.r.o. poplatok za uloženie odpadu 2014-03-05 F 306,28
Branislav Dvoriščák vidličky, poháre, príbory pre kuchyňu 2014-03-05 F 416,53
Ing. Jaroslav Pčola materiál na soc. budovu TJ 2014-03-03 F 1 113,42
Ing. František SARIK chladnička Zanussi, rádiomagnetofón 2014-03-03 F 228,99
DM-servis licenčný zmluvný poplatok za Kataster 2014-03-03 F 34,00
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-03-03 F 201,97
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky na 2/2014 2014-02-26 F 400,44
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-02-26 F 70,56
Školská jedáleň pri ZŠ a M doplatok za stravu osamelým dôchodcom 2014-02-25 F 24,80
Regionálna rozvojová agent členský príspevok pre RRA na rok 2014 2014-02-25 F 165,97
SOZA za verejné použitie hudobných diel v MR 2014-02-25 F 14,28
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vrecia na odpad 2014-02-25 F 48,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo tlač harmonogramov pre rok 2014 2014-02-25 F 234,00
VVS a.s. Košice Vodné a stočné prečistenie kanalizácie pri kultúrnom 2014-02-25 F 150,12
ANDRA Poznámky 2013 - vzor IÚZ pre obce 2014-02-25 F 9,00
IFOSOFT v.o.s. update progr.vybavenia ekonomickej 2014-02-17 F 178,55
Ondrej Bruncko-BOOFT kašírovanie fotografie na plastovú 2014-02-17 F 210,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-02-14 F 10,08
Andrej Harbist farba, štetec, lepidlo pre potreby 2014-02-12 F 158,30
Potraviny Arma Jana Harbis potraviny pre klub dôchodcov, 2014-02-12 F 372,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-02-12 F 270,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz vekoobjemového kontajnera 2014-02-12 F 90,00
Potraviny Arma Jana Harbis rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-02-11 F 23,10
Potraviny Arma Jana Harbis sociálna výpomoc pre E.Kamenickú 2014-02-11 F 20,00
Kovo-Drevo výroba Ján Mesa vešiaková stena a oprava poškodených 2014-02-10 F 354,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-02-07 F 27,94
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-02-07 F 55,97
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie záloha na plyn OcÚ, KD, ObZS, PZ, 2014-02-07 F 2 349,00
INPROST s.r.o. tlačiva pre daň z nehnuteľnosti 2014-02-07 F 18,00
Ingrid Bakajsová-BENET tonery pre tlačiarne OcÚ 2014-02-07 F 99,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 1/2014 2014-02-06 F 1 351,33
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 1/2014 2014-02-06 F 32,40
Ekoservis s.r.o. za uloženie odpadu 2014-02-06 F 143,72
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-02-06 F 45,00
Ingrid Bakajsová-BENET oprava kopírky a tlačierne pre OcÚ 2014-02-06 F 69,00
Branislav Dvoriščák džbán,poháre,lyžice,vidličky,nože, 2014-02-06 F 643,88
LEPAL TECHNIK s.r.o. prac.rukavice,hndry, utierky, ručníky 2014-02-06 F 171,41
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-02-03 F 201,27
Le chague Dejeuner s.r.o. stravné lístky za 2/2014 2014-02-03 F 400,44
Geodetický a kartografický príprava podkladov z katastra 2014-02-03 F 18,00
VSE r.z. Košice Energie záloha na elektrickú energiu 2014-01-30 F 3 460,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. poistné za kultúrny dom a OcÚ 2014-01-29 F 522,94
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2014-01-29 F 14,40
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky - osobitný príjemca 2014-01-28 F 69,30
COOP Jednota Humenné - SD potraviny Klub dôchodcov, čistiace 2014-01-28 F 132,90
GVP, spol. s r.o. čistiace potreby pre KD 2014-01-28 F 269,51
Súkromné centrum voľného č príspevok pre CVČ 2014-01-28 F 1 457,50
Komunálna poisťovňa a.s. povinné zmluvné poistné - prívesný 2014-01-27 F 22,80
Kooperatíva poisťovňa a.s. povinné zmluvné poistné požiarne vozidlo 2014-01-27 F 122,40
Ingrid Bakajsová-BENET kancelársky papier pre OcÚ 2014-01-27 F 74,75
IFOSOFT v.o.s. UPDATE program.vybavenia MZDY V 14.01 2014-01-27 F 43,68
VSE r.z. Košice Energie vyúčtovanie za el.energiu za r. 2013 2014-01-23 F 2 570,86
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-01-20 F 10,08
J.C.Trade Bridge Internati prezentácia obce na www.tourist.channel 2014-01-20 F 37,90
Mária Jancusková Mäso-úden čistiace potreby a minerálna voda 2014-01-20 F 390,05
Mária Jancusková Mäso-úden potraviny pre Klub dôchodcov na výročnú 2014-01-20 F 72,52
Poradca podnikateľa s.r.o doplatok za Finančného spravodajcu 2014-01-20 F 14,21
RWE Gas Slovensko s.r.o. Energie vyúčtovanie záloh na zemný plyn 2014-01-20 F -3 096,30
Vojenské lesy a majetky SR za prenájom pozemku - ul. Partizánska 2014-01-15 F 75,83
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2014-01-14 F 540,00
Potraviny Arma Jana Harbis soc.výpomoc 2014-01-10 F 25,00
Potraviny Arma Jana Harbis soc.výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-01-10 F 35,00
Potraviny Arma Jana Harbis soc.výpomoc pre rodinu s deťmi 2014-01-10 F 30,00
Potraviny Arma Jana Harbis rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-01-10 F 23,10
Potraviny Arma Jana Harbis čistiace potreby, min.voda 2014-01-10 F 426,00
LIGI s.r.o prenájom priestorov a občerstvenie pre 2014-01-10 F 583,00
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-01-09 F 55,74
T-COM Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-01-09 F 27,37
PROBE-Stanislav Veľas sociálne výpomoce pre osamelých občanov 2014-01-07 F 60,00
IURA Edition spol s r.o. doplnenie stavebného zákona 2014-01-07 F 37,95
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz TKO za 12/2013 2014-01-07 F 2 009,21
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo za vývoz nebezpečného odpadu za 2014-01-07 F 32,40
LEPAL TECHNIK s.r.o. prac. potreby pre obecné služby 2014-01-07 F 65,70
Ekoservis s.r.o. za uloženie odpadu na skládku 2014-01-07 F 54,52
Ingrid Bakajsová-BENET zmluvný servis počítačov pre OcÚ 2014-01-07 F 45,00
Le chague Dejeuner s.r.o. za stravné lístky na l/2014 2014-01-03 F 400,44
COOP Jednota Humenné - SD rodinné prídavky-osobitný príjemca 2014-01-03 F 69,30
ORANGE SLovensko a.s. Telefóny a internet telefónne poplatky 2014-01-03 F 215,34

Napíšte nám