Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz TKO za mesiac 10/2019 2019-11-11 F 2 642,06
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom kontajnera 10/2019 2019-11-11 F 30,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 10/2019 2019-11-11 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu z VKK 10/19 2019-11-11 F 2 442,84
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu z VKK 10/19 2019-11-11 F 514,82
Katarína Korpašová - EU Co Sprac.žiadosti o posk.dotácie z Env.fond 2019-11-08 F 200,00
Patrícia Rošaková Tovar pre OcÚ 2019-11-08 F 211,08
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD a ObZS za 11/19 2019-11-08 F 942,10
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn PZ 11/2019 2019-11-08 F 62,90
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-11-07 F 88,43
PARAPETROL a.s. PVC rúra, žľaby, paleta 2019-11-07 F 387,12
Východoslovenská energetik Záloha na el.energiu za ObZS a DS 11/19 2019-11-07 F 369,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 10/2019 2019-11-07 F 52,28
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 11/2019 2019-11-07 F 991,90
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby web.sídla obce 11/19 2019-11-07 F 47,64
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Vodné a stočné KD, OBZS a vodné cintorín 2019-11-07 F 174,52
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za mesiac október 2019 2019-11-06 F 230,00
Poradca s.r.o. Predpl.mes.Práce a Mzdy bez chýb na 2020 2019-11-06 F 33,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-11-06 F 1 626,59
PROBE-Stanislav Veľas Občerstvenie na "Mesiac úcty k star." 2019-11-04 F 190,02
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn.technika PO 10/2019 2019-11-04 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn.preventivára PO 10/2019 2019-11-04 F 30,00
ORDAN s.r.o. Oprava ver.rozhlasu,montáž vypínača na 2019-11-04 F 588,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-10-29 F 212,28
Ludvik Ľubomír Za vývoz použitého textilu za rok 2019 2019-10-28 F 120,83
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Smetné nádoby 25ks 2019-10-28 F 570,00
Milan Straniak MI-STR montážne práce,technický plyn,dodaný 2019-10-24 F 608,00
NÁBYTOK PADO s.r.o. Darček pre jubilantov 2019-10-24 F 256,00
Ing. Roman Kormucik Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu - zameranie 2019-10-22 O 0,00
PROBE-Stanislav Veľas Tovar na Branno-šport. súťaž,pietny akt 2019-10-21 F 52,99
PROBE-Stanislav Veľas Nákup tovaru na poukazy - RP-os.príjemca 2019-10-21 F 24,34
Ingrid Bakajsová BENET Tonery, kancelársky papier, šanóny 2019-10-18 F 260,45
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o Preprava autobusom ZO SZZP - Poľsko 2019-10-18 F 150,00
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD. Právne služby 2019-10-17 F 269,80
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-10-17 F 25,68
Andrej Harbist Tovar pre KD 2019-10-15 F 69,85
Východoslovenská energetik Za elektrickú energiu KD 2019-10-15 F 378,90
ORDAN s.r.o. LED svietidla 36W-ul.J.Macáka 2019-10-15 F 1 260,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a lividácia odpadu z VKK 09/2019 2019-10-15 F 1 516,78
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 09/2019 2019-10-15 F 433,62
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o Preprava autobusom-Spolku Platan-PL 2019-10-15 F 330,00
Slovenská pošta a.s Poštové služby pre SÚ 2019-10-15 F 108,60
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz TKO za 09/2019 2019-10-09 F 1 775,02
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Prenájom veľkoobj.kontajnera za 09/2019 2019-10-09 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz nebezpečného odpadu 09/2019 2019-10-09 F 32,40
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 09/2019 2019-10-09 F 52,28
Nakladatelství FORUM s.r.o Manuál verejného obstarávania 2019-10-08 F 197,82
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn PZ 10/2019 2019-10-08 F 62,90
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD a ObZS 10/2019 2019-10-08 F 942,10
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby web.sídla obce 10/19 2019-10-08 F 47,64
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Vodovod na Sadovej ulici 2019-10-08 F 628,55
ARMAT TRADE s.r.o. Súčasti vodovodu na Sadovej ulici 2019-10-08 F 1 530,53
PROBE-Stanislav Veľas Nákup tovaru na poukazy - osob.príjemca 2019-10-07 F 24,34
PROBE-Stanislav Veľas Chlieb a záviny na akciu "Pri obrázku" 2019-10-07 F 88,04
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby 09/2019 2019-10-04 F 230,00
LYRECO CE, SE Exacompta vizitkár pre matriku 2019-10-04 F 82,26
Patrícia Rošaková Tovar na akciu "Pri obrázku" 2019-10-04 F 199,56
BeeM s.r.o. Za výkon funkcie "zodp.osoby" GDPR 2019-10-03 F 90,00
Mgr. Marián Koman Činnosť technika BOZP za III.Q 2019 2019-10-03 F 150,00
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činnosti preventivára PO 09/2019 2019-10-03 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činnosti technika PO 09/2019 2019-10-03 F 30,00
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na október 2019 2019-10-03 F 1 319,87
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-10-03 F 91,86
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-10-01 F 213,97
Slovenské elektrárne Za údržbu a modertnizáciu LED osv.09/19 2019-10-01 F 1 626,59
Branislav Dvoriščák Poháre na džús 120ks 2019-09-30 F 79,20
Ingrid Bakajsová BENET Antivirový program 1rok,USB32GB,UTPkábel 2019-09-26 F 38,10
ES.EN.PE, s.r.o. Zemné práce 2019-09-26 F 225,00
IFOSOFT v.o.s. Servisný zásah - pripojenie PC na server 2019-09-26 F 12,00
Adrian Bonk Požiarny servi Hasiaci prístroj,skrinka,bezpečn.prvky 2019-09-26 F 606,24
Zahrajme sa s.r.o Objednávame si u Vás Nosnú konštrukciu reazovej hojdaèky. 2019-09-23 O 1,00
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o Preprava autobusom na akciu "Pri obrázku 2019-09-23 F 100,00
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o Preprava autobusom - Spolok Platan 2019-09-23 F 924,00
Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné mesačníka Účto.ROPO a OBCÍ 2019-09-23 F 175,00
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-09-20 F 25,68
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Vodné a stočné KD,ObZS a vodné cint 2019-09-20 F 250,15
PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby 2019-09-20 F 29,03
Zahrajme sa s.r.o Dodanie a montáž prvkov detského ihris. 2019-09-20 F 8 402,40
Róbert Gamboš-ROBADO Stavebné práce - kuchyňa KD 2019-09-16 F 334,80
Východoslovenská energetik Za elektrickú energu KD 08/2019 2019-09-16 F 390,70
Slovenská pošta a.s Poštové služby 2019-09-16 F 80,40
IFOSOFT v.o.s. Konfigurácia zdieľania dát, konfigurácia 2019-09-16 F 140,52
Poradca podnikateľa s.r.o Verejná správa - ročný prístup 2019-09-16 F 117,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 08/19 2019-09-11 F 1 639,54
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likv.odpadu z VKK 08/2019 2019-09-11 F 559,38
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a ineternet 08/2019 2019-09-10 F 52,28
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 09/2019 2019-09-10 F 1 143,89
PROBE-Stanislav Veľas Nákup tovaru na poukazy -RP-osob.príj 2019-09-10 F 24,34
Andrej Harbist Tovar pre OcÚ 2019-09-09 F 254,16
Jozef Cihý Tovar pre DHZO 2019-09-09 F 521,00
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn. technika PO 08/2019 2019-09-09 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn. preventivára PO 08/2019 2019-09-09 F 30,00
REMOSE-PLYN Oprava plyn.kotlov: Budova OcÚ, kuchyňa, 2019-09-09 F 415,00
Patrícia Rošaková Minerálne vody pre AČ 2019-09-09 F 89,64
Patrícia Rošaková Čistiace prostriedky, vrecia na odpad, 2019-09-09 F 98,78
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 08/2019 2019-09-09 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 08/2019 2019-09-09 F 30,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz TKO 08/2019 2019-09-09 F 1 763,26
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové slúžby web.sídla obce 09/19 2019-09-09 F 47,64
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za 08/2019 2019-09-09 F 230,00
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn PZ 09/2019 2019-09-09 F 62,90
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD a ObZS za 09/19 2019-09-09 F 942,10
WorldOfiice VY, s.r.o, Na základe vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame: 2019-09-06 O 0,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-09-03 F 211,09
Hattech s.r.o. Nože,cievka a remeň na kosačku - ihrisko 2019-09-03 F 99,70
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osv. 08/19 2019-09-03 F 1 626,59
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-08-26 F 25,68
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zneškodnenie odpadu 07/2019 2019-08-26 F 259,38
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zneškodnenie odpadu 07/2019 2019-08-26 F 780,70
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Umývačka riadu s prísluš.z dotácie PSK 2019-08-26 F 3 352,85
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 07/19 2019-08-19 F 900,00
Andrej Harbist Tovar pre obec 2019-08-19 F 240,82
LEPAL TECHNIK s.r.o. Obuv pre pracovníkov AČ 2019-08-19 F 110,27
Východoslovenská energetik Za elektrickú energiu KD a PZ za 07/2019 2019-08-19 F 330,70
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Ozvoz a likvidácia odpadu z VKK 07/19 2019-08-19 F 180,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 07/2019 2019-08-19 F 90,00
Róbert VALUCH Športové potreby pre ŠK ST Kamenica n.C. 2019-08-19 F 979,20
PLUTKO s.r.o. Dopravné značky s príslušenstvom 2019-08-19 F 723,67
JEV-ROŠT AJ s.r.o. Plech a rúry 2019-08-19 F 273,60
Slovenská pošta a.s Poštové služby 07/19 2019-08-19 F 36,90
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Objednávame si u Vás umývaèku riadu s príslušenstvom: 2019-08-08 O 0,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 07/2019 2019-08-08 F 52,28
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz nebezpečného odpadu 2019-08-08 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 07/2019 2019-08-08 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz komunálneho odpadu 07/2019 2019-08-08 F 1 701,10
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky 08/2019 2019-08-08 F 1 103,89
TUV SUD Slovakia s.r.o. Za posúdenie PD "Novostavba MŠ" pre 2019-08-07 F 150,00
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-08-07 F 88,43
LYRECO CE, SE Tovar pre OcÚ 2019-08-07 F 66,00
RedLine´s, s.r.o. Odvoz odpadu z VKK 2019-08-07 F 1 022,71
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu ObZS a DS 1.6-31.8. 2019-08-07 F 369,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Plastové smetné nádoby 25ks 2019-08-07 F 570,00
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD,PZ,ObZS 08/2019 2019-08-07 F 1 005,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla 08/19 2019-08-07 F 47,64
Jozef Vitkovič Zákl. kurz obsluhy PRMP pre členov DHZO 2019-08-07 F 600,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a moder. LED osvetlenia 06/19 2019-08-02 F 1 626,59
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za mesiac júl 2019 2019-08-02 F 230,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a moder.LED osvetlenia 08/19 2019-08-02 F 1 626,59
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn.technika PO 07/2019 2019-08-02 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Za výkon činn.preventivára PO 07/2019 2019-08-02 F 30,00
WM Agentúra, s.r.o. Polep vozidla - DHZ Kamenica nad Cirocho 2019-07-31 F 151,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-07-30 F 218,69
PARAPETROL a.s. Asfaltová zmes, lak, preprava 2019-07-24 F 589,96
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-07-24 F 25,68
Andrej Harbist Tovar pre OcÚ 2019-07-22 F 52,10
IFOSOFT v.o.s. Programové vybavenie 2019-07-22 F 138,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 06/2019 2019-07-22 F 630,00
Východoslovenská energetik Finančné vyúčtovanie za 01-06/2019 PZ 2019-07-22 F 80,63
Východoslovenská energetik Za elektrickú energiu KD 06/2019 2019-07-22 F 343,02
Jozef Cihý Tovar pre DHZ (čerpanie dotácie) 2019-07-22 F 374,00
Slovenská pošta a.s Poštové služby 2019-07-22 F 118,40
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o Preprava SZZP 2019-07-22 F 300,00
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 07/2019 2019-07-22 F 1 319,87
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Zber biologicky rozl.kuch. odpadu 06/19 2019-07-22 F 24,00
Ing.arch.Bošková Marianna Objednávame si u Vás štúdiu s rozpoètom pre projekt "Revitalizácia 2019-07-11 O 0,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zber komunálneho odpadu 06/2019 2019-07-10 F 1 696,97
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom kontajnera 06/2019 2019-07-10 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 06/2019 2019-07-10 F 32,40
ORDAN s.r.o. Natiahnutie kabel.zapojenia el.zariadeni 2019-07-10 F 156,00
JOHNNY SERVIS s.r.o. Zábrany, wc a sanitárna technika KD 2019 2019-07-10 F 1 268,40
RedLine´s, s.r.o. Odvoz odpadu 06/2019 2019-07-10 F 816,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 2019-07-10 F 52,28
Mária Rebej Mäso-úden Tovar na Kamenické dni 2019 2019-07-09 F 74,14
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činnosti preventivára PO 06/2019 2019-07-09 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činnosti technika PO 06/2019 2019-07-09 F 30,00
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zmený plyn KD,PZ,ObZS 07/2019 2019-07-09 F 1 005,00
Patrícia Rošaková Minerálne vody pre pracovníkov AČ 2019-07-08 F 52,50
Patrícia Rošaková Tovar na Kamenické dni 2019 2019-07-08 F 362,15
Ekoservis s.r.o. Zneškodnenie odpadu za obdobie 06/2019 2019-07-08 F 760,74
BeeM s.r.o. Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- 2019-07-08 F 90,00
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok za služby WEB GIS 06/19 2019-07-08 F 0,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby web.sídla obce 07/19 2019-07-08 F 47,64
PROBE-Stanislav Veľas Tovar na Kamenické dni 2019-07-03 F 153,91
ROYAL CORP, s.r.o. Poukážky,baner,ïakovné listy Kamenic.dni 2019-07-03 F 80,00
ROYAL CORP, s.r.o. dotlač plagátov na Kamenické dni 2019-07-03 F 13,80
Ingrid Bakajsová BENET zmluvný servis, manipulačný poplatok 2019-07-03 F 88,43
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za mesiac jún 2019 2019-07-02 F 230,00
FOR PROJECT s.r.o. Vypr.žiadosti o NFP-výstavba MŠ, 2019-07-02 F 960,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky za 06/2019 2019-07-01 F 224,41
PARAPETROL a.s. Studená asfaltová zmes + doprava 2019-07-01 F 152,00
Ing. Antónia Lichmanová Vypracovanie energetického certifikátu 2019-07-01 F 1 200,00
Jozef Daňo Výrez krovín 2019-07-01 F 480,00
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-07-01 F 25,68
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Fa za vodné a stočné KD,ObzS, vodné cint 2019-06-27 F 266,45
Milan Zoričák Čerpanie SF na RPS,§7,ods.1 písm d) 2019-06-26 F 1 411,20
Peter Bobik Ozvučovacie,osvetľovacie služby 2019-06-26 F 1 900,00
Ingrid Bakajsová BENET Toner pre HP LJ500 2019-06-26 F 56,00
LINI PRESS s.r.o. Inzercia v Podvih.novinách Kamenické dni 2019-06-24 F 60,00
Jozef Cihý Čerpadlo 2x (DHZ - z dotácie) 2019-06-24 F 525,00
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky 06/2019 2019-06-24 F 1 235,88
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za biologicky rozl. kuchynsky odpad/máj 2019-06-24 F 24,00
Patrícia Rošaková Za tovar na odpustový futbalový zápas 2019-06-24 F 72,76
Patrícia Rošaková Sociálne N-pitný režim,reprezent.výd., 2019-06-24 F 97,98
Ingrid Bakajsová BENET za Toner pre HP LJ 127 2019-06-24 F 30,00
LIMPO s.r.o. Zástera bavlnená s potlačou - Kamenické 2019-06-24 F 93,00
Jozef Cihý Odev, rukavice, obuv, hadice pre DHZ 2019-06-24 F 1 398,00
HELENSON s.r.o. Sprostredkovanie vystúpenia kapely "He- 2019-06-22 F 2 800,00
Východoslovenská energetik Za elektrickú energiu KD 05/2019 2019-06-20 F 486,58
Slovenská pošta a.s Za poštové služby 2019-06-14 F 240,25
WorldOffice VY, s.r.o, Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame: 2019-06-13 O 0,00
Andrej Harbist Tovar pre obec 2019-06-13 F 123,60
Ing. Roman Kormucik Polohopisné a výškopis.zamer.parku 2019-06-13 F 690,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 05/2019 2019-06-13 F 360,00
Ingrid Bakajsová BENET Mesačný poplatok - zmluvný servis 2019-06-11 F 58,43
RedLine´s, s.r.o. Odvoz odpadu: doprava a manipul. s VKK 2019-06-11 F 1 020,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby web.sídla obce 06/19 2019-06-11 F 47,64
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz nebezpečného odpadu 05/2019 2019-06-11 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Prenájom VKK 05/2019 2019-06-11 F 30,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz TKO 05/2019 2019-06-11 F 1 734,41
Ing. Roman Kormucik Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie parku 2019-06-11 O 0,00
Ekoservis s.r.o. Uloženie a zneškodnenie odpadu na 2019-06-06 F 292,93
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činn.preventivára požiarnej ochr. 2019-06-06 F 30,00
Adrian Bonk Požiarny servi Výkon činn. technika požiarnej ochrany 2019-06-06 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne služby a internet 2019-06-06 F 52,28
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD, PZ, ObZS 06/19 2019-06-06 F 1 005,00
Ing.arch.Róbert Lajčiak-au Projektová dokumentácia "Novostavba MŠ, 2019-06-06 F 14 280,00
LIMPO s.r.o. Objednávame si u Vás zástery bez kapsy 65x90cm s potlaèou - logo 2019-06-05 O 0,00
Východoslovenská distribuč Pripojenie - hl. istič (prjekt MŠ) 2019-06-05 F 255,00
Motor - Car Humenné, spol. Servis Peugeot 2019-06-05 F 515,02
Východoslovenská energetik Dobropis - úroky zo zálohových platieb 2019-06-04 F -3,48
Mgr. Marián Koman Spracovanie dokumentácie BOZP 2019-06-04 F 150,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-06-04 F 1 626,59
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok za služby WEB GIS 2019-06-04 F 58,80
SPP-distribúcia a.s. Dobropis k prijatej platbe č.4400002476 2019-06-03 F -216,36
KEEPER, s.r.o. Školenie vodičov motorových vozidiel 2019-05-31 F 90,00
ROYAL CORP, s.r.o. plagáty na Kamenické dni 2019-05-31 F 21,12
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Značenie Fura 2019-05-30 F 180,00
IFOSOFT v.o.s. Oprava údajov v mzdovej agende 2019-05-29 F 12,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-05-29 F 213,68
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo plastové smetné nádoby 2019-05-29 F 570,00
ES.EN.PE, s.r.o. Distribučný plynovod ul.J.Macáka 2019-05-28 F 9 540,00
AUTOSTARKO s.r.o. Ročná servisná prehliadka vozidla-Tatra 2019-05-27 F 826,20
Lindström, s.r.o. nájom rohoží 2019-05-27 F 25,68
PROBE-Stanislav Veľas Nákup tovaru na poukazy - osobitný príj. 2019-05-27 F 24,34
Peter Bobik Objednávame si u Vás ozvuèovacie a osvet¾ovacie služby poèas 2019-05-24 O 1,00
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o Struny na kosenie 2019-05-23 F 348,00
SPP a.s. Energie Objednávame si u Vás vytýèenie plynovej prípojky na ulici Oslobodi- 2019-05-23 O 0,00
PARAPETROL a.s. Asfaltová zmes,penetrak, náterové roztok 2019-05-22 F 312,60
Ekoservis s.r.o. Za zneškodnenie odpadu 1.5.-15.5.2019 2019-05-22 F 546,05
SPP-distribúcia a.s. Poplatok za pripojenie (projekt MŠ) 2019-05-20 F 216,36
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Zber biologicky rozl.kuch.odpadu 04/19 2019-05-20 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za TKO 04/2019 2019-05-16 F 2 664,67
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 04/2019 2019-05-16 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 04/2019 2019-05-16 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 04/19 2019-05-15 F 270,00
Východoslovenská energetik Za el.energiu KD 04/2019 2019-05-15 F 445,06
Michal Gutter ml. Elektromontáže a rozš.elektr.rozvodov 2019-05-15 F 398,00
Andrej Harbist Kvety a zemina na zastávky a po obci 2019-05-15 F 164,00
Ľubomír Findrik UNITERMONT Žalúzie a montáž 2019-05-14 F 411,60
Ingrid Bakajsová BENET Extérny HDD 1TB 2019-05-14 F 59,00
Andrej Harbist Tovar pre obec (cement,farba,lopaty..) 2019-05-14 F 298,20
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu ObZS,PZ,DS 03-05/19 2019-05-13 F 427,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-05-13 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 2019-05-13 F 52,28
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn KD,PZ, ObZS 2019-05-13 F 1 005,00
Slovenská pošta a.s Poštové služby 2019-05-13 F 129,10
AUTODOPRAVA Dovoz štrku na MK 2019-05-13 F 108,00
Jozef Vitkovič Vyškolenie obsluhy krovinorezov a motor. 2019-05-13 F 240,00
Ing. Roman Kormucik Polohopisno-výškopisné zameranie - MŠ 2019-05-10 F 300,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla 2019-05-10 F 47,64
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok služby WEB GIS 04/2019 2019-05-10 F 58,80
Patrícia Rošaková Čistiace prostriedky pre KD 2019-05-09 F 148,88
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 05/2019 (OcÚ a projekt 2019-05-09 F 1 375,86
TEMZIS s.r.o. Dezinfektný čistič a rozprašovač 2019-05-09 F 135,36
LEPAL TECHNIK s.r.o. Pletivo,stlpiky,drôty.. (plot pri stac.) 2019-05-09 F 526,20
PROBE-Stanislav Veľas Osobitný príjemca - nákup na poukazy 2019-05-07 F 24,34
Wolters Kluwer s.r.o. Za aktualizáciu programu ASPI za 2019 2019-05-06 F 311,90
LYRECO CE, SE Čistiace prostriedky pre OcÚ 2019-05-06 F 39,60
Ekoservis s.r.o. Za zneškodnenie odpadu za 04/2019 2019-05-06 F 1 483,26
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-05-06 F 58,43
RedLine´s, s.r.o. Odvoz odpadu z VKK - doprava a manipul. 2019-05-06 F 1 836,00
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za 04/2019 2019-05-06 F 230,00
Ing. Roman Kormucik Geom.plán na majetkopr.vyspor.parciel 2019-05-03 F 630,00
Ing. Roman Kormucik Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie v areály 2019-05-03 O 0,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-05-03 F 1 626,59
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-05-02 F 25,68
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-05-02 F 282,51
Jozef Vitkovič Za oboznámenie prac. s predpismy BOZP 2019-04-30 F 200,00
Jozef Daňo Zemné práce MK 2019-04-29 F 504,00
Ján Roško ml. Výkopové práce + doprava 2019-04-29 F 324,00
Patrícia Rošaková Tovar na obecnú brigádu - občerstvenie 2019-04-29 F 124,94
ORDAN s.r.o. Montáž svietidiel OcÚ, Montáž sietí FK 2019-04-25 F 336,00
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky - apríl - projekt 2019-04-25 F 419,96
Ingrid Bakajsová BENET Rýchloviazače, obálky 2019-04-25 F 27,20
Obec Ptičie Príspevok na činnosť Spol.obecného úradu 2019-04-23 F 349,65
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zber biologicky rozl.odpadu 03/2019 2019-04-23 F 24,00
MUDr. Michaela Hubnerová Vypracovanie lekárskeho posudku 2019-04-23 F 16,60
PAPERA s.r.o. Lepiace strojčeky a lepiace kazety 2019-04-23 F 33,19
Ingrid Bakajsová BENET Kancelárske potreby pre REGOB 2019-04-16 F 175,65
TEMZIS s.r.o. Biočistič verejných plôch 2019-04-15 F 152,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 03/2019 2019-04-15 F 720,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz a likvidácia odpadu z VKK 03/2019 2019-04-15 F 90,00
Katarína Korpašová - EU Co Poradenstvo, spracovnaie žiadosti o posk 2019-04-15 F 200,00
WEBY GROUP, s.r.o. Za doménu obeckamenicanadcirochou.sk 2019-04-15 F 21,18
Štátna ochrana prírody Slo Vypracovanie potvrdenia pre projekt: 2019-04-12 F 100,00
PP PROTECT s.r.o. Výkon funkcie a zabezp.súladu prevádzk. 2019-04-12 F 90,00
BeeM s.r.o. Výkon funkcie a zabezp.súladu prevádz. 2019-04-12 F 90,00
Slovenská pošta a.s Výplatné - poštové služby 2019-04-11 F 97,05
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu KD 03/2019 2019-04-11 F 406,24
UMP s.r.o. Informačná brožúra W8 2019-04-10 F 44,00
Ekoservis s.r.o. Zneškodnenie odpadu za mesiac 03/2019 2019-04-09 F 655,21
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-04-09 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 2019-04-09 F 52,28
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Prenájom VKK za 03/2019 2019-04-09 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 03/2019 2019-04-09 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz TKO 03/2019 2019-04-09 F 1 737,24
PAPERA s.r.o. Kancelársky papier 2019-04-09 F 38,28
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla 04/19 2019-04-09 F 47,64
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za mesiac 03/2019 2019-04-09 F 230,00
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn ObZS, KD, PZ 2019-04-09 F 1 005,00
Andrej Harbist Tovar a materiál pre KD 2019-04-03 F 429,30
LYRECO CE, SE Stolička čierna (stavebný úrad) 2019-04-03 F 78,00
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-04-03 F 25,68
Patrícia Rošaková Tovar pre OcÚ 2019-04-03 F 41,82
Marián Babin UNIPRIM Vyhotovenie a dodanie revíznej správy 2019-04-03 F 900,00
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok služby WEB GIS 03/2019 2019-04-02 F 58,80
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-04-02 F 1 626,59
Andrej Harbist STORNO faktúry 2019-04-02 F 76,40
STAVMAX Humenné s.r.o. Tovar pre OcÚ 2019-04-01 F 171,67
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis + manipulačný poplatok 2019-04-01 F 58,43
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky 04/2019 2019-04-01 F 719,93
PROBE-Stanislav Veľas FA za poukazy - rodinné prídavky 2019-04-01 F 24,34
COOP Jednota Humenné - SD Tovar pre OcÚ 2019-03-29 F 81,26
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-03-29 F 258,91
MX CORPORATION s.r.o. Písací stôl so zábranou (stavebný úrad) 2019-03-29 F 106,00
Bludovický Svatý Ján s.r.o Lavica do čakárne 2019-03-29 F 279,70
UMP SK, s.r.o. STORNO FA Informačná brožúra W8 2019-03-26 F -44,00
N-Terr s.r.o. Led Panel kruhový biely 6ks 2019-03-25 F 50,94
ADVERTA CZ s.r.o. Komenského plakety 2019-03-25 F 291,50
Jaroslav Kačmár - HasPO Základná príprava členov hasičských 2019-03-25 F 245,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zber biol.rozlož.kuch.odp. 02/2019 2019-03-20 F 24,00
IVES Košice Obnovenie poskytovaných služieb STP k 2019-03-19 F 25,09
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Vodné a stočné KD a ObZS,vodné cintorín 2019-03-19 F 283,18
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 2019-03-15 F 197,47
Ing. Mária Salanciová Vypracovanie projektu pre stavebné 2019-03-15 F 500,00
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu KD 02/2019 2019-03-15 F 627,36
Iveta Ondarišinová Registrácia a vypracovanie Žiadosti o 2019-03-15 F 200,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 2019-03-14 F 720,00
Andrej Harbist Materiál pre KD 2019-03-13 F 345,00
Katarína Korpašová - EU Co Poradenstvo a spracovanie žiadosti o 2019-03-11 F 150,00
ORDAN s.r.o. Káble, vypínače, zásuvky a svetlá 2019-03-11 F 120,00
MUDr. Michaela Hubnerová Vypracovanie lekárskeho posudku 2019-03-11 F 16,60
MUDr. Michaela Hubnerová Vypracovanie lekárskeho posudku 2019-03-11 F 16,60
Marián Babin UNIPRIM Výmena a montáž elektrorozvodov OcÚ 2019-03-11 F 1 541,60
N-Terr s.r.o. LED svietidlo Batten - predfaktúra 2019-03-08 F 123,20
Lindström, s.r.o. Za nájom rohoží 02/2019 2019-03-07 F 25,68
Ekoservis s.r.o. Zneškodnenie odpadu 02/2019 2019-03-07 F 819,90
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 02/2019 2019-03-07 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz TKO 02/2019 2019-03-07 F 1 602,53
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 02/2019 2019-03-07 F 32,40
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-03-07 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 02/2019 2019-03-07 F 52,28
Geodeticca s.r.o. Za služby WEB GIS 02/2019 2019-03-07 F 58,80
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn ObZS, KD, PZ 2019-03-07 F 1 005,00
Slovenské elektrárne Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-03-06 F 1 626,59
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla obce 2019-03-06 F 47,64
JUDr. Anna Drugdová, advok Právne služby za 02/2019 2019-03-05 F 230,00
STAVMAX Humenné s.r.o. Materiál pre OcÚ 2019-03-05 F 789,29
PROBE-Stanislav Veľas Fa za nákup - osobitný príjemca RP 2019-03-05 F 48,68
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis+manipulačný poplatok 2019-03-05 F 82,72
Východoslovenská distribuč Vytýčenie elektrickej prípojky 2019-03-04 F 57,36
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 03/2019 2019-03-04 F 719,93
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vypracovanie Programu odpadového 2019-03-01 F 354,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-02-28 F 268,87
PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby pre OcÚ 2019-02-27 F 51,14
Slovenský pozemkový fond Splátka za nájom za rok 2019, podľa 2019-02-26 F 127,50
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Kompostery 25ks 2019-02-26 F 3 083,40
Ing. Iveta Sabaková Zabezpečenie procesu obstarávania 2019-02-26 F 500,00
MUDr. Michaela Hubnerová Vypracovanie lekárskeho posudku 2019-02-21 F 16,60
Patrícia Rošaková Osobitný príjemca - RP 2019-02-21 F 48,68
Patrícia Rošaková mopy, wc súpravy, vrecia na odpad 2019-02-21 F 177,30
Patrícia Rošaková Minerálne vody 2019-02-21 F 124,71
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Zber biologicky rozložiteľného odpadu 2019-02-21 F 24,00
WM Agentúra, s.r.o. Označovacia tabuľa 2019-02-20 F 38,40
N-Terr s.r.o. Led Ceiling kruhový biely 10ks 2019-02-19 F 139,00
Ing. Alexander Varjan Energetický audit 2019-02-19 F 2 500,00
Regionálne vzdelávacie cen Publikácia "Miestna samospráva..." 2019-02-19 F 11,00
Business & Management Cons Účastnícky poplatok za odborný seminár 2019-02-18 F 75,00
Andrej Harbist Tovar pre Ocú 2019-02-18 F 235,60
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-02-18 F 58,43
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu KD 01/2019 2019-02-18 F 664,99
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok za služby WEB GIS 2019-02-18 F 58,80
IFOSOFT v.o.s. Update programového vybavenie pre r2019 2019-02-18 F 162,96
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz odpadu z VKK 01/2019 2019-02-18 F 360,00
Marián Babin UNIPRIM Výmena a montáž elektrorozvodov v budove 2019-02-18 F 1 764,94
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn ObZS, KD, PZ 2019-02-07 F 1 005,00
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu ObZS, PZ, DS 2019-02-07 F 427,00
WEBY GROUP, s.r.o. Z prevádzkové služby web.sídla 02/2019 2019-02-07 F 47,64
PROBE-Stanislav Veľas Osobitný príjemca 2019-02-06 F 47,36
Lindström, s.r.o. Za nájom rohoží 2019-02-06 F 25,68
Ekoservis s.r.o. Za zneškodnenie odpadu za 01/2019 2019-02-06 F 348,48
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom veľkoobjemového kontajnera 2019-02-06 F 30,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 01/2019 2019-02-06 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz komunálneho odpadu 01/2019 2019-02-06 F 1 599,63
SOZA Autorská odmena za licenciu za verejné 2019-02-06 F 14,28
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-02-06 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 2019-02-06 F 52,28
JUDr. Anna Drugdová, advok Odmena za právne služby za 01/2019 2019-02-06 F 230,00
ORDAN s.r.o. Montáž svietidiel a príslušný materiál 2019-02-06 F 299,04
Ing. Milan Dermek, PhD. Za knihy a kalendáre pre DHZ 2019-02-04 F 166,00
SE PREDAJ s.r.o. Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-02-04 F 1 626,59
Ľubomír Findrik UNITERMONT Nastavenie a údržba plastových okien, 2019-02-04 F 176,40
Event4you, s.r.o. Za reklamné samolepky na kompostery 2019-02-01 F 117,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 2019-02-01 F 9,60
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 02/2019 2019-01-31 F 775,92
ORDAN s.r.o. Objednávame si u Vás montហsvietidiel. 2019-01-31 O 0,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-30 F 319,96
Ingrid Bakajsová BENET Update počítača 2019-01-29 F 125,00
LIGI s.r.o FA za prenájom priestorov (čerpanie SF) 2019-01-28 F 244,50
SLOVGRAM Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záz- 2019-01-28 F 38,40
MUDr. Michaela Hubnerová Za vypracovanie lekárskych posudkov 2019-01-28 F 16,60
MEVA-SK, s.r.o. Rožòava Objednávame si u Vás 25ks komposterov typ TOP 900-N, 2019-01-24 O 25,00
Ing. Roman Kormucik Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na majetko- 2019-01-24 O 0,00
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava FA za kompostery 2019-01-21 F 74 000,00
Ľubomír Findrik UNITERMONT Plastové okná, dvere + montáž 2019-01-21 F 1 997,32
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za likvidáciu odpadu z VKK - 12/2018 2019-01-18 F 540,00
IFOSOFT v.o.s. Update programového vybavenia MZDY, HDÚ 2019-01-18 F 66,72
innogy Slovensko s.r.o. Energie Vyúčtovanie za plyn od Innogy- rok 2018 2019-01-17 F -3 736,82
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zber biologicky rozložiteľneho kuch. 2019-01-17 F 24,00
LINI PRESS s.r.o. Fa za uverejnenie novoročného blahožel. 2019-01-16 F 21,00
Róbert VALUCH Tovar pre Stolný tenis 2019-01-15 F 553,69
Poradca podnikateľa s.r.o doplatok za Finančného poradcu 2018 2019-01-15 F 14,90
Východoslovenská energetik Vyúčtovanie od VSE za rok 2018 2019-01-15 F -892,21
LINI PRESS s.r.o. Predplatné týždenníka Podvihorlatské 2019-01-14 F 25,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Plastové nádoby 50ks 2019-01-14 F 1 140,00
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu 12/2018 2019-01-14 F 519,77
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Odber pitnej vody z hydrantu - Dni obce 2019-01-14 F 32,87
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-01-10 F 25,68
PROBE-Stanislav Veľas Osobitný príjemca 2019-01-09 F 47,36
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-01-09 F 58,43
Regionálna rozvojová agent členský príspevok člena Region.rozv. 2019-01-09 F 165,97
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz komunálneho odpadu 12/2018 2019-01-09 F 1 601,94
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 2019-01-09 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz nebezpečného odpadu 2019-01-09 F 32,40
Up Slovensko, s. r. o. Za stravné lístky 2019-01-09 F 719,93
T-COM Telefóny a internet Telefónne služby a internet 2019-01-09 F 52,28
T-COM Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-09 F 30,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla obce 2019-01-09 F 47,64
JUDr. Anna Drugdová, advok Za právne služby 12/2018 2019-01-09 F 230,00
T-COM Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-08 F 252,76
Geodeticca s.r.o. Služby WEB GIS a mesačný poplatok 2019-01-08 F 58,80
SE PREDAJ s.r.o. Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-01-08 F 1 551,90
Peter Cichý Výkop a montáž dvojhorbiek. 2019-01-08 F 3 000,00

Napíšte nám