Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
Východoslovenská distribuč Vytýčenie elektrickej prípojky 2019-03-04 F 57,36
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 03/2019 2019-03-04 F 719,93
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vypracovanie Programu odpadového 2019-03-01 F 354,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-02-28 F 268,87
PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby pre OcÚ 2019-02-27 F 51,14
Slovenský pozemkový fond Splátka za nájom za rok 2019, podľa 2019-02-26 F 127,50
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Kompostery 25ks 2019-02-26 F 3 083,40
Ing. Iveta Sabaková Zabezpečenie procesu obstarávania 2019-02-26 F 500,00
MUDr. Michaela Hubnerová Vypracovanie lekárskeho posudku 2019-02-21 F 16,60
Patrícia Rošaková Osobitný príjemca - RP 2019-02-21 F 48,68
Patrícia Rošaková mopy, wc súpravy, vrecia na odpad 2019-02-21 F 177,30
Patrícia Rošaková Minerálne vody 2019-02-21 F 124,71
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Zber biologicky rozložiteľného odpadu 2019-02-21 F 24,00
WM Agentúra, s.r.o. Označovacia tabuľa 2019-02-20 F 38,40
N-Terr s.r.o. Led Ceiling kruhový biely 10ks 2019-02-19 F 139,00
Ing. Alexander Varjan Energetický audit 2019-02-19 F 2 500,00
Regionálne vzdelávacie cen Publikácia "Miestna samospráva..." 2019-02-19 F 11,00
Business & Management Cons Účastnícky poplatok za odborný seminár 2019-02-18 F 75,00
Andrej Harbist Tovar pre Ocú 2019-02-18 F 235,60
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-02-18 F 58,43
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu KD 01/2019 2019-02-18 F 664,99
Geodeticca s.r.o. Mesačný poplatok za služby WEB GIS 2019-02-18 F 58,80
IFOSOFT v.o.s. Update programového vybavenie pre r2019 2019-02-18 F 162,96
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Odvoz odpadu z VKK 01/2019 2019-02-18 F 360,00
Marián Babin UNIPRIM Výmena a montáž elektrorozvodov v budove 2019-02-18 F 1 764,94
innogy Slovensko s.r.o. Energie Záloha za zemný plyn ObZS, KD, PZ 2019-02-07 F 1 005,00
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu ObZS, PZ, DS 2019-02-07 F 427,00
WEBY GROUP, s.r.o. Z prevádzkové služby web.sídla 02/2019 2019-02-07 F 47,64
PROBE-Stanislav Veľas Osobitný príjemca 2019-02-06 F 47,36
Lindström, s.r.o. Za nájom rohoží 2019-02-06 F 25,68
Ekoservis s.r.o. Za zneškodnenie odpadu za 01/2019 2019-02-06 F 348,48
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom veľkoobjemového kontajnera 2019-02-06 F 30,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz nebezpečného odpadu 01/2019 2019-02-06 F 32,40
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za vývoz komunálneho odpadu 01/2019 2019-02-06 F 1 599,63
SOZA Autorská odmena za licenciu za verejné 2019-02-06 F 14,28
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-02-06 F 30,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky a internet 2019-02-06 F 52,28
JUDr. Anna Drugdová, advok Odmena za právne služby za 01/2019 2019-02-06 F 230,00
ORDAN s.r.o. Montáž svietidiel a príslušný materiál 2019-02-06 F 299,04
Ing. Milan Dermek, PhD. Za knihy a kalendáre pre DHZ 2019-02-04 F 166,00
SE PREDAJ s.r.o. Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-02-04 F 1 626,59
Ľubomír Findrik UNITERMONT Nastavenie a údržba plastových okien, 2019-02-04 F 176,40
Event4you, s.r.o. Za reklamné samolepky na kompostery 2019-02-01 F 117,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 2019-02-01 F 9,60
Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky na 02/2019 2019-01-31 F 775,92
ORDAN s.r.o. Objednávame si u Vás montហsvietidiel. 2019-01-31 O 0,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-30 F 319,96
Ingrid Bakajsová BENET Update počítača 2019-01-29 F 125,00
LIGI s.r.o FA za prenájom priestorov (čerpanie SF) 2019-01-28 F 244,50
SLOVGRAM Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záz- 2019-01-28 F 38,40
MUDr. Michaela Hubnerová Za vypracovanie lekárskych posudkov 2019-01-28 F 16,60
Ján Budi,Košická 5,Humenné Objednávame si vystúpenie Kapely Jána Budiho na Kamenických dòoch 2019-01-28 O 1,00
MEVA-SK, s.r.o. Rožòava Objednávame si u Vás 25ks komposterov typ TOP 900-N, 2019-01-24 O 25,00
Ing. Roman Kormucik Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na majetko- 2019-01-24 O 0,00
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava FA za kompostery 2019-01-21 F 74 000,00
Ľubomír Findrik UNITERMONT Plastové okná, dvere + montáž 2019-01-21 F 1 997,32
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za likvidáciu odpadu z VKK - 12/2018 2019-01-18 F 540,00
IFOSOFT v.o.s. Update programového vybavenia MZDY, HDÚ 2019-01-18 F 66,72
innogy Slovensko s.r.o. Energie Vyúčtovanie za plyn od Innogy- rok 2018 2019-01-17 F -3 736,82
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za zber biologicky rozložiteľneho kuch. 2019-01-17 F 24,00
LINI PRESS s.r.o. Fa za uverejnenie novoročného blahožel. 2019-01-16 F 21,00
Róbert VALUCH Tovar pre Stolný tenis 2019-01-15 F 553,69
Poradca podnikateľa s.r.o doplatok za Finančného poradcu 2018 2019-01-15 F 14,90
Východoslovenská energetik Vyúčtovanie od VSE za rok 2018 2019-01-15 F -892,21
LINI PRESS s.r.o. Predplatné týždenníka Podvihorlatské 2019-01-14 F 25,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Plastové nádoby 50ks 2019-01-14 F 1 140,00
Východoslovenská energetik Záloha za el.energiu 12/2018 2019-01-14 F 519,77
VVS a.s. Košice Vodné a stočné Odber pitnej vody z hydrantu - Dni obce 2019-01-14 F 32,87
Lindström, s.r.o. Nájom rohoží 2019-01-10 F 25,68
PROBE-Stanislav Veľas Osobitný príjemca 2019-01-09 F 47,36
Ingrid Bakajsová BENET Zmluvný servis a manipulačný poplatok 2019-01-09 F 58,43
Regionálna rozvojová agent členský príspevok člena Region.rozv. 2019-01-09 F 165,97
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz komunálneho odpadu 12/2018 2019-01-09 F 1 601,94
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Za prenájom VKK 2019-01-09 F 24,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Odpadové hospodárstvo Vývoz nebezpečného odpadu 2019-01-09 F 32,40
Up Slovensko, s. r. o. Za stravné lístky 2019-01-09 F 719,93
T-COM Telefóny a internet Telefónne služby a internet 2019-01-09 F 52,28
T-COM Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-09 F 30,00
WEBY GROUP, s.r.o. Prevádzkové služby webového sídla obce 2019-01-09 F 47,64
JUDr. Anna Drugdová, advok Za právne služby 12/2018 2019-01-09 F 230,00
T-COM Telefóny a internet Telefónne poplatky 2019-01-08 F 252,76
Ekoservis s.r.o. Zneškodnenie odpadu za mesiac 12/2018 2019-01-08 F 398,51
Geodeticca s.r.o. Služby WEB GIS a mesačný poplatok 2019-01-08 F 58,80
SE PREDAJ s.r.o. Za údržbu a modernizáciu LED osvetlenia 2019-01-08 F 1 551,90
Peter Cichý Výkop a montáž dvojhorbiek. 2019-01-08 F 3 000,00

Napíšte nám