Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Názov obce Belá nad Cirochou
Kraj Prešovský
Okres Snina
Starosta / starostka Ján Vajda
E-mail bela-n-c@stonline.sk
Web
Telefón 057 7683 126
Počet obyvateľov 3358
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. piesok maltový, slovlux - posyp chodník 2014-12-31 F 33,01
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky 2014-12-30 F 36,68
Plynoservis Dušan Bažík preved.práce na byt.dome A plynofikácia 2014-12-30 F 749,28
Plynoservis Dušan Bažík preved.práce na byt.dome B plynofikácia 2014-12-30 F 749,28
Folklórna skupina Šiňava vystúpenie FS Šiňava zo dňa 23.12.2014 2014-12-29 F 150,00
Slovenská internetová s.r. licenčná zmluva pohrebisko Belá n/C.2014 2014-12-29 F 82,65
Udržbyt, s.r.o. výmena vodomerov byt.dom A,B 2014-12-29 F 183,42
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO Snina 2014-12-29 F 82,68
JUDr.Ján Husár poskytovanie práv.služieb Okr.súd Hé 2014-12-29 F 785,94
Jaroslav Čopík oprava el.osvetl.pošta,zdr.stred.,anjel 2014-12-29 F 798,38
JUDr.Ján Husár poskyt.práv.služieb 2014-12-23 F 139,82
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba, obrubník parkový 2014-12-23 F 1 188,66
DEKTRADE SR s.r.o. dodávka farba maliarska, kemacolor 2014-12-23 F 94,26
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru dlažba, obrubníky 2014-12-22 F 180,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky chodník 2014-12-18 F 1 331,04
DXa, s.r.o. servis.list,atest dymovodu,kontrola Pož. 2014-12-17 F 214,92
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vodné a stočné byt. dom A, byt.dom B 2014-12-17 F 119,34
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie vodné a stočné 09-12/2014 2014-12-17 F 648,58
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet internet, mobil 12/2014 starosta obce 2014-12-17 F 46,49
Jozef Bednár s.r.o. stavebný materiál 2014-12-16 F 160,56
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - šachta, obrubník 2014-12-15 F 213,61
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa, drte výstavba MK nová ul 2014-12-15 F 1 041,12
DXa, s.r.o. technik požiar.ochrany za 4/2014 2014-12-15 F 52,38
Prima banka Slovensko, a.s poplatok za ročné vedenič účtu 2014-12-15 F 39,96
Verejnoprospešné služby práce vlacom-úprava nová cesta Vihorlats 2014-12-15 F 115,80
Plynoservis Dušan Bažík termo kvap.hlavica - oprava plyn.zariad. 2014-12-15 F 147,60
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba,obrub.cestný chodník Cintorínska 2014-12-15 F 1 082,11
Ladislav Galanda GALTOUR preprava vozidlom - dlažba, obrubník 2014-12-15 F 180,00
DEKTRADE SR s.r.o. nákup farba - požiarna zbrojnica 2014-12-12 F 79,97
Okresný výbor Dobrovoľnej členský príspevok 2015 2014-12-12 F 82,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby na mesiac 12/2014 2014-12-11 F 34,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory 11/2014 sekret.starostu 2014-12-11 F 29,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob vriec nad rámec 11/2014 2014-12-09 F 628,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 11/2014 2014-12-09 F 42,84
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. manipulačné práce, vianočný stromček 2014-12-09 F 115,49
BELNET Snina, s.r.o. poplatok za internet 12/2014 2014-12-09 F 12,38
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO 3,25 ton 2014-12-09 F 142,95
Marián Pristáš prevedené práce výstavba chodníka 11/14 2014-12-05 F 792,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn stará budova - záloha 12/2014 2014-12-05 F 127,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn-splátka zálohy nová budova 2014-12-05 F 406,00
JAVA ENERGY, s.r.o. darčeky uvítanie detí 28 ks 2014-12-05 F 272,16
DOMING spol. s r.o. vykonané práce náj.byty blok A 2014-12-04 F 16 880,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vybav.byty blok A 2014-12-04 F 3 296,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce nájom.byty blok B 2014-12-04 F 16 880,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce nájomné byty blok B 2014-12-04 F 3 296,00
Združenie miest a obcí Slo úhrada členského za rok 2015 2014-12-04 F 555,39
L-K STAV s.r.o. dodávka štrku 18,26 t 2014-12-04 F 237,31
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka vš.materiál-chodník,liat.rošt 2014-12-04 F 1 099,33
Ján Valcer prevedené stavebné práce 11/2014 2014-12-03 F 835,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO za november 2014 od občanov 2014-12-03 F 827,82
SUNOB Capital, s.r.o. dodávka rúra PE 100 DN - 150 m 2014-12-03 F 576,00
INPROST spol. s.r.o. obecné noviny rok 2015 2014-12-02 F 67,60
OFFICE DEPOT s.r.o. nákup vš. materiálu, papier, zakladač 2014-12-02 F 149,83
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. madlo dvojité sklopné zdravotné stredisk 2014-12-02 F 129,92
AGRIFOP a.s. služby za čistenie kanalizácie kuchyňa 2014-12-02 F 48,97
Xerox Limited, o.z. kopírovanie za 11/2014 - farebná tlač. 2014-12-02 F 610,78
Xerox Limited, o.z. nájom kopír.stroj za 12/2014 2014-12-02 F 74,75
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajok 2014-12-02 F 325,76
SPP-distribúcia, a.s. poplatok za pripojenie bytoky blok A 2014-12-02 F 216,36
SPP-distribúcia, a.s. poplatok pripojenie plyn blok B 2014-12-02 F 216,36
REKOS spol. s.r.o. PVC kan.rúra,ukladanie chodník ul.Kukučí 2014-11-28 F 613,80
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupony 440 ks x 3.- € na 12/2014 2014-11-28 F 1 335,54
REKOS spol. s.r.o. rúra kanal. PVC chodník ul.Komenského 2014-11-28 F 317,40
Cirkevná základná škola spotreba energií okrsok č. l Voľby kom. 2014-11-28 F 50,00
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru - dlažba, obrubníky 2014-11-27 F 180,00
Inžinierske stavby, a.s. spevnené plochy pre bytové jednotky 2014-11-27 F 33 739,20
DEKTRADE SR s.r.o. obrubník cestný, dlažba klasiko 2014-11-25 F 1 063,13
Východoslovoenská energeti elektrina-dodávka a distribúcia 2014-11-24 F 132,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby november 2014 2014-11-24 F 34,80
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. olej madit nákup 10 litrov 2014-11-24 F 20,88
DEDOM s.r.o. asfaltovanie a vyrovnanie povrchu cesty 2014-11-24 F 10 056,00
DEKTRADE SR s.r.o. nákup cement 2014-11-24 F 698,01
FOTO Filakovský Peter fotoknihy 10 ks - deň obce 2014-11-24 F 305,30
RETURN SLOVAKIA s.r.o. informačný panel, zdravotné stredisko 2014-11-24 F 533,80
DEKTRADE SR s.r.o. dobropis vrátené palety 2014-11-24 F -1 278,82
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. autobatéria vozidlo Liaz 2014-11-24 F 400,32
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn dodávka stará budova Ocú 2014-11-18 F 126,00
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil starosta 11-12/2014 2014-11-18 F 51,61
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vybaven. blok A 2014-11-18 F 9 166,59
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky bytovky 2014-11-18 F 561,07
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. údržba a opravy vianoč. ozdoby 2014-11-18 F 93,94
Regionálne vzdelávacie cen miestna samospráva - publikácia 2014-11-18 F 10,45
Delphia vyprac.energet.certifikát Zdr.stredisko 2014-11-12 F 299,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Ulič TJ Slovan 2014-11-12 F 80,00
Ing.Anna Mamajová poskytnuté audítor.služby over. učt.záv. 2014-11-11 F 840,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef. hovory pev.linka sekret. 11/2014 2014-11-11 F 28,72
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec, 1100 lit.kon 2014-11-11 F 886,20
EKO SERVIS s.r.o. pravid.ročná odborná prehl.požiar.systém 2014-11-11 F 430,26
DEKTRADE SR s.r.o. dodávka dlažba, obrubník 2014-11-11 F 1 243,09
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir. 2014-11-11 F 180,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. oprava mot.vozidla Avia, práce 2014-11-11 F 535,19
BELNET Snina, s.r.o. internet.poplatok pripoj. 11/2014 2014-11-11 F 12,38
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa, cintorín, skládka exp.sk 2014-11-11 F 324,18
Ing.Katarína Gerbocová toner, tlačiareň Magda 2014-11-11 F 25,00
DD21 s.r.o. servisné práce farebná tlačiareň, montáž 2014-11-11 F 104,12
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vybavenosť blok B 2014-11-11 F 9 166,59
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 10/2014 2014-11-07 F 46,64
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO 2014-11-07 F 271,37
REKOS spol. s.r.o. práce vozidlom UDS pri bytovkách úprava 2014-11-06 F 948,48
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn dodávka nová budova Ocú 2014-11-06 F 404,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš. materiálu - bytovky výstavba 2014-11-06 F 600,74
Ján Čižmár nákup na údržbu vozidiel - žiarovky,zmes 2014-11-05 F 106,25
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO október 2014 od občanov 3 zbery 2014-11-05 F 1 232,02
Východoslovoenská energeti elektrina-dodávka,distrib.-splátka záloh 2014-11-05 F 5 533,00
JAVA ENERGY, s.r.o. frote uterák, osuška jubilanti nákup 2014-11-05 F 1 996,80
Marián Pristáš prevedenie prác na úprave terénu 10/2014 2014-11-04 F 913,00
UNIBESA-TEL s.r.o. zemné práce ul.Vihorlatska - podvrtávka 2014-11-04 F 241,20
Ján Valcer prevedené staveb.práce október 2014 2014-11-04 F 960,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky bytovky 2014-11-04 F 499,19
Xerox Limited, o.z. paušál za kopír.stroj 11/2014 2014-11-04 F 74,75
Xerox Limited, o.z. tlač far.kópií cez kopír.stroj za 10/14 2014-11-04 F 563,65
KLC SERVIS s.r.o. univer.nakladač-Kramer 650 serv.prehliad 2014-11-04 F 225,16
REKOS spol. s.r.o. PVC kan.rúra chodník, cesta k byt.domom 2014-11-04 F 750,60
L-K STAV s.r.o. dodávka štrku 142,16 t x 10,83 výstavba 2014-11-04 F 1 847,51
Eurogastrop, s.r.o. pekáč do kuchyne 2 ks 2014-11-04 F 131,28
Ing. Ladislav Bašti energet.hodnot.certifikát byty A,B 2014-11-04 F 200,00
Ing.Jozef Galanda vyprac.znal.posudok pozemky SPF-bytovky 2014-11-04 F 130,00
DEKTRADE SR s.r.o. nákup cement - výstavba chodníky,byt.dom 2014-11-04 F 345,22
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby na 10/2014 2014-10-30 F 34,80
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka drte, kamenina - cint.,bytovky 2014-10-28 F 2 346,61
Geodetické združenie snina vyhot.GO plánu poreal.zamer.2x16 b.j. 2014-10-28 F 595,00
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné montáž vodovodnej prípojky byty blok B 2014-10-24 F 151,48
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupony 600 x 3,- € 2014-10-24 F 1 815,54
UVK ZTI Projekt projekt.práce blok A, B rozšír.plynovodu 2014-10-24 F 100,00
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" montáž žalúzií na zdravotné stredisko 2014-10-23 F 175,00
STAGER s.r.o. vyprac.skut.stavu dokumentácia Zdr.stred 2014-10-23 F 340,00
Ing.Jozef Galanda výkon činnosti staveb.dozor byt.dom A 2014-10-23 F 1 200,00
Ing.Jozef Galanda výkon činnosti staveb.dozor byt.dom B 2014-10-23 F 1 200,00
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie rod.dom súp.č.2-30.09.12.10. 2014-10-22 F 0,00
REKOS spol. s.r.o. prstenec na šachtu - cesta k bytovkám 2014-10-22 F 31,20
Jarmila Megová-ideál čistiace potreby 2014-10-22 F 203,51
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné real.kanal.prípojky 2014-10-22 F 18,50
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné real.kanal.prípojky 2014-10-22 F 18,50
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné real.vodovodnej prípojky k byt. blok A,B 2014-10-22 F 150,83
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Belá n/Cir.-N.Ladičkovce 19.10.2014 2014-10-22 F 78,60
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE Lackovce doprava TJ Slovan 18.10.2014 2014-10-22 F 47,34
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Mestisko/Svidník TJ Slovan 19.10 2014-10-22 F 172,90
Notársky úrad JUDr.Emília osvedč.o vydrž.vl.práva k pozemkom 2014-10-22 F 154,31
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky 2014-10-20 F 2 014,22
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir. 2014-10-20 F 180,00
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir.dlažba 2014-10-20 F 180,00
Verejnoprospešné služby uloženie zmes.kom.odpadu na skládku KO 2014-10-17 F 22,44
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil starosta 10-11/2014 2014-10-17 F 46,55
Jaroslav Čopík el.osvetlenia lekáreň, laboratóia ZS 2014-10-17 F 2 297,26
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba klasiko, palety byt.domy 2014-10-17 F 2 216,66
DEKTRADE SR s.r.o. cement na betónovanie 2014-10-17 F 405,97
DEKTRADE SR s.r.o. akrylová omietka 3 bal. 2014-10-17 F 84,60
DEKTRADE SR s.r.o. kematerm farba l bal. 2014-10-17 F 35,40
DEKTRADE SR s.r.o. obrubník cestný, dlažba bytovky 2014-10-16 F 1 063,13
Allianz - Slovenská poisťo poistné zmluvy ČOV 01.11.2014-30.04.2015 2014-10-16 F 1 520,23
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - bytovky, zdr.stredisko 2014-10-16 F 381,95
FEREX s.r.o. 1100 l kontajner 7 ks 2014-10-15 F 1 764,00
Ing.Eva Rabajdová zdravot.stredisko,projekt plynofikácie 2014-10-15 F 60,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo hlásenie o vzniku odpadu, služby 2014-10-15 F 14,40
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa bytovky, chodník 2014-10-15 F 275,76
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa 2014-10-15 F 140,86
DEKTRADE SR s.r.o. nákup cement 2014-10-14 F 517,82
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Ci.r-Dlhé n/Cir.TJ Slovan 2014-10-13 F 17,76
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir.dlažba 2014-10-13 F 180,00
Geodetické združenie snina GO plán prístavba šatne TJ Slovan 2014-10-13 F 180,00
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru vozidlom Košice-Belá n/C 2014-10-13 F 180,00
BELNET Snina, s.r.o. internet pripoj.10/2014 byt.starostu 2014-10-13 F 12,38
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Krásny Brod 2014-10-13 F 109,80
MUDr.Michaela Hubnerová vypracovanie lek.posudkov Ľonc Pavol 2014-10-13 F 16,60
Xerox Limited, o.z. nájom kopír.stroj za 10/2014 2014-10-13 F 74,75
Xerox Limited, o.z. tlač kópií za 09/2014 2014-10-13 F 42,66
Ing.Ján Smetanka inžinierská činnosť ZS,prístavba telocvi 2014-10-13 F 255,00
EL spol. s r.o. analýza vôd, skládka KO - rekultivácia 2014-10-13 F 238,08
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz nádob a viec nad rámec 09/2014 2014-10-13 F 511,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory linka doma, matrika 09/2014 2014-10-13 F 35,95
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO 30.09.14 2014-10-13 F 92,36
DXa, s.r.o. technik požiarnej ochrany 03/2014 2014-10-13 F 129,12
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo september 2014 vývoz KO od občanov 2014-10-13 F 820,75
Geodetické združenie snina vyhotovenie GO plán-zamer.Zdr.stredisko 2014-10-13 F 220,00
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vodné a stočné cintorínska 2 2014-10-13 F 58,34
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - stará budova č.súp.652 2014-10-13 F 126,00
Jaroslav Čopík montáž verejn.osvetl. bytové domy 2014-10-13 F 6 121,16
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn splátka ul.Osloboditeľov 535 2014-10-13 F 404,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.Ptičie TJ Slovan 2014-10-13 F 42,06
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa bytovky - codníky 2014-10-13 F 726,98
Ing.arch. Jozef Bajus vypracovanie PD skut.stav Zdravot.stred. 2014-10-13 F 300,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet fa.za služby telef.hovory sekret.09/14 2014-10-13 F 28,79
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa bytovky chodník 2014-10-13 F 706,16
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. chodník bytovky vš.materiál 2014-10-13 F 572,56
REKOS spol. s.r.o. PVC kanal.rúra 4 ks ul. 2014-10-13 F 242,00
REKOS spol. s.r.o. poklop ťažký l ks 2014-10-13 F 94,56
ATRIS, spol. s r.o. Snina dodávka a montáž kamerov.systém 2014-10-13 F 1 196,90
LASER media, s.r.o. LED pouličné svetlo 20 ks 2014-10-10 F 4 000,08
DEKTRADE SR s.r.o. obrubník cestný, dlažba klasiko 2014-10-06 F 1 063,13
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vybav.blok A b.j. 2014-10-03 F 13 340,42
DOMING spol. s r.o. vykonané práce techn.vybav.blok B byty 2014-10-03 F 13 340,42
Ján Valcer prevedené stavebné práce september 2014 2014-10-02 F 1 055,00
Notársky úrad JUDr.Emília odmenu notára za osvedčenie pozemok 2014-10-02 F 253,50
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodánie materiálu, sklad, bytovky 2014-10-02 F 430,13
Marián Pristáš prevedenie prác za september 2014 2014-10-02 F 1 006,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. servisné práce oprava vozidla báger 2014-10-01 F 163,85
REKOS spol. s.r.o. nákup rúra na kanalizač.prípojku b.j. 2014-09-30 F 363,00
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyučtovanie vodné a stočné 06-09/2014 2014-09-26 F 650,34
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Medzilaborce 20.09. 2014-09-25 F 116,10
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Ľubiša 20.09.2014 2014-09-25 F 46,26
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Modra n/Cir. 2014-09-25 F 20,25
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Modra n/Cir.21.9.14 2014-09-25 F 30,50
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdavky 2014-09-25 F 69,59
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO 10.11.09. 2014-09-25 F 159,21
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. servis.práce oprava vozidla Avia SV663AU 2014-09-25 F 944,98
Združenie obcí RVC Martin pracovné stretnutie matrikárov SR 2014-09-25 F 123,00
GASPROJEKT, spol. s r.o. práce a dodávky Plynovod bytovka A,B 2014-09-25 F 4 092,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. oprava mot.vozidla dodávka 2014-09-23 F 97,94
DD21 s.r.o. objednávka toner matrika, papier A4, A3 2014-09-19 F 170,84
RETURN SLOVAKIA s.r.o. reklamný materiál, banér, tabule 2014-09-18 F 385,70
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Kamenica n/Cir. 2014-09-18 F 36,20
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby 09/2014 2014-09-17 F 62,95
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava - dorast Belá - Kračúnovce 2014-09-17 F 140,20
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Muži Belá - Zubné 2014-09-17 F 45,00
Východoslovoenská energeti úhrada odberu za 22.08.-25.08/TJ Slovan 2014-09-17 F 16,45
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" vchodové dvere - poskyt.záloha 2014-09-17 F 696,60
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil orange 09-10/2014 2014-09-17 F 46,49
Viktória - HÁMOR,s.r.o. struna nákup 2014-09-16 F 174,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - zdravotné stredisko 2014-09-16 F 745,97
Ing. Daniela Galandová monit. správa následná vrát. príloh 2014-09-12 F 200,00
Geodetické združenie snina vyhot.GO plánu urč.vl.práva Barnov potok 2014-09-12 F 180,00
FOTO Fiľakovský Peter fotograf.Deň obce z 24.8.2014, 10 kníh 2014-09-12 F 340,00
BELNET Snina, s.r.o. internet pripojenie byt.starostu 09/14 2014-09-11 F 12,38
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky 2014-09-11 F 281,00
ŠTÝL IVANOV s.r.o. ložisko, serv.práce kosačka 2014-09-11 F 20,85
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava elektrocentrály 2014-09-11 F 199,52
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 08/2014 sekretariát 2014-09-11 F 28,79
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa - telocvičňa prístavba 2014-09-09 F 142,50
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru - Belá-Vranov-Košice 2014-09-09 F 180,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za pevná linka 08/2014 2014-09-08 F 37,42
Tramtaria Slovensko, s.r.o Deň obce, podujatie 24.augusta 2014 2014-09-08 F 1 250,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu podľa rozpisu august 2014 2014-09-08 F 826,33
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Snina-Belá - Záborské TJ Slovan 2014-09-08 F 168,20
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá - Kamenica TJ Slovan Belá 2014-09-08 F 24,03
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Jasenov TJ Slovan 2014-09-08 F 45,80
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá - Modra TJ Slovan Belá n/C 2014-09-08 F 34,50
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - splátka nová budova Ocú 2014-09-08 F 404,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - splátka stará budova Ocú 2014-09-08 F 126,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz odpadu nad rámec za mesiac august 2014-09-08 F 536,40
DD21 s.r.o. xerox, toner copír. stroj 2014-09-08 F 170,84
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky chodník 2014-09-08 F 810,47
Jozef Zuščák výroba a montáž obecného mobiliáru-park 2014-09-08 F 1 602,00
Ján Valcer stavebné práce mesiac august 2014 2014-09-08 F 930,00
Xerox Limited, o.z. tlač kopie farebná tlačiareň za august 2014-09-08 F 72,85
Xerox Limited, o.z. nájom kopír.stroj Xerox za 09/2014 2014-09-08 F 74,75
Ing.Ján Smetanka inžinierská činnosť park za 08/2014 2014-09-08 F 225,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu zdr.stred.,ihrisko 2014-09-08 F 826,28
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba, obrubník, obrubník cestný 2014-09-08 F 1 294,69
Marián Pristáš stavebné práce "Prístavba požiar.zbroj. 2014-09-08 F 1 504,00
DEKTRADE SR s.r.o. vrátenie paliet 77 ks 2014-09-08 F -697,57
DOMING spol. s r.o. vykonané práce blok B nájomné byty 2014-09-08 F 62 902,85
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vybav.blok B náj.byt 2014-09-08 F 7 156,99
DOMING spol. s r.o. vykonané práce tech.vyb.blok A náj.byty 2014-09-08 F 7 156,99
Elektroprojekcia spracovanie Elektroprojekt RD č.2/2 2014-08-31 F 150,00
Ing.Ján Smetanka chodník pre peších ul.Štúrova - projekt 2014-08-28 F 892,00
Jozef Dický mulčovanie pozemkov 2014-08-27 F 60,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa,drte - central park 2014-08-27 F 1 345,84
EKO SERVIS s.r.o. oprava za EZS v objekte Obec.domu 2014-08-27 F 169,44
František Merga Motocentru preprava autobus - tábor Domaša 2014-08-27 F 242,40
Jaroslav Čopík osvetlenie námestia a sochy anjela vobci 2014-08-26 F 3 643,76
Jaroslav Čopík práce oprava rozvodov požiarna zbrojnica 2014-08-26 F 973,60
Radoslav Malinič poskytnuté služby skladanie tribúny 2014-08-26 F 89,32
LINI PRESS s.r.o. inzercia v Podvihorlat.novinách č.34 2014-08-26 F 50,00
DEKTRADE SR s.r.o. nákup dlažby, obrubník cestný 2014-08-26 F 1 261,26
Agáta Gajdošová práce spojené výsadba zdravot.stredisko 2014-08-26 F 991,20
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Svidník-Košice,obrubník 2014-08-25 F 240,00
Elektroprojekcia spracovanie elektroproj.Revital.centra 2014-08-25 F 170,00
Jaroslav Čopík práce elektroinštalácia č.d. 2 2014-08-25 F 983,83
Agáta Gajdošová práce,tovar výsadba drevín v centrál.p. 2014-08-25 F 3 692,00
Verejnoprospešné služby poplatok za ulož. odpadu 7x váž.lístok 2014-08-22 F 215,50
Notársky úrad JUDr.Emília odmena notára za osvedčenie vl.práva 2014-08-22 F 253,90
AGRIFOP a.s. čistenie odpadu - služby 2014-08-22 F 48,18
Geodetické združenie snina vyhot.GO na vl.práva Barnov potok 2014-08-22 F 2 950,00
DEKTRADE SR s.r.o. dobropis lepiaca stierka 2014-08-21 F -100,03
Východoslovoenská energeti opätovné pripoj. odbern.miesta energia 2014-08-20 F 47,70
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby za mesiac 08/2014 2014-08-20 F 62,95
TIBOR Galanda omietka silikat-prístavba WC ihrisko 2014-08-20 F 98,04
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. požiarna zbrojnica - vš.materiál 2014-08-19 F 762,64
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru vozidlom Snina-Ké-Belá 2014-08-19 F 264,00
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil starosta, internet 2014-08-18 F 72,21
DEKTRADE SR s.r.o. materiál - fasáda ihrisko, zdrav.stred. 2014-08-18 F 231,56
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Michalovce-Ké-Belá n/C. 2014-08-18 F 240,00
DEKTRADE SR s.r.o. nákup dlažba Graniko, park centrum 2014-08-18 F 3 948,91
Marek Haburaj stavebné práce, MŠ a Zdr.stred. 2014-08-15 F 180,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Košarovce 2014-08-15 F 76,10
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.Ptičie 2014-08-15 F 50,60
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa, drte 2014-08-14 F 988,12
Poradca podnikateľa spol. finančný spravodajca ročník 2015-záloha 2014-08-14 F 19,98
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava stroja FS 400 - kosačka 2014-08-13 F 19,95
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - podľa výdajky 2014-08-13 F 317,54
Blažej Gnip strešná krytina - ihrisko WC prístavba 2014-08-12 F 353,15
Blažej Gnip strešná krytina a strešné doplnky 2014-08-12 F 507,28
Elektroprojekcia sprac.elektroprojektu Rodinné domy Falče 2014-08-12 F 450,00
BELNET Snina, s.r.o. internet pripoj. 08/2014 2014-08-12 F 12,38
RTV Slovenska úhrada za služby verejnosti RaT Slovensk 2014-08-11 F 112,58
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir. 2014-08-11 F 240,00
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba, tovar - ul.Kukučínova chodník 2014-08-11 F 1 217,37
DEKTRADE SR s.r.o. nákup vš.materiál-budova ihrisko zateple 2014-08-11 F 1 261,89
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 07/2014 sekret.starostu 2014-08-11 F 28,79
IURA EDITION spol.s r.o. predplatné mesačník účtovníctvo ROPO a O 2014-08-08 F 72,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál chodník, dom.č.2 2014-08-08 F 402,77
Ing.Ján Smetanka sprac.havarij.stav Cirkev.ZŒ s MŠ Belá 2014-08-08 F 950,00
Ing.Ján Smetanka sprac. PD "Miestná kom.ul.Cintorínska" 2014-08-08 F 890,00
Agáta Gajdošová výsadba zeleň - vestibul Obecný dom 2014-08-08 F 306,00
Ing. Štefan Hreško zámočnicke výrobky - zvárania plechu 2014-08-08 F 116,59
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky chodník 2014-08-07 F 179,96
Xerox Limited, o.z. paušal copír.stroj za 08/2014 2014-08-07 F 74,75
Xerox Limited, o.z. kopie stroj za 07/2014 2014-08-07 F 62,21
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16.b.j. čerp.dotácie A 2014-08-07 F 31 314,19
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16 b.j. b.ok B fa.042/14 2014-08-07 F 52 931,03
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory 07/2014 2014-08-07 F 36,40
Ján Valcer prevedené stavebné práce júl 2014 2014-08-07 F 925,00
Viktória - HÁMOR,s.r.o. struna 3,0 ks l 2014-08-07 F 87,00
DEKTRADE SR s.r.o. paleta premac, zakúpenie dlažby 2014-08-07 F 161,64
Marián Pristáš prevedené práce furman.areál za júl 2014 2014-08-06 F 676,50
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" plastové okina 2 ks požiarn.zborjnica 2014-08-06 F 130,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - splátka zálohy Nová budova 2014-08-05 F 404,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - splátka zálohy Stará budova 2014-08-05 F 126,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO za júl 2014 od občanov 2014-08-05 F 820,15
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec faktur.07/14 2014-08-05 F 543,00
Východoslovoenská energeti elektrina-dodávka a distr.-záloha rozpis 2014-08-04 F 5 533,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Snina futbalisti 2014-08-04 F 17,40
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa chodník ul.Kukučínova 2014-08-04 F 1 032,00
Východoslovoenská energeti elektrina-dodávka a distr.TJ Slovan Belá 2014-08-04 F 132,00
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir. 2014-08-04 F 180,00
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá n/Cir.dlažba 2014-08-04 F 180,00
GASPROJEKT, spol. s r.o. preddavok rozšírenie distr.siete plynov. 2014-08-04 F 3 000,00
DEKTRADE SR s.r.o. dodávka dlažba Klasiko, obrubník panel. 2014-08-04 F 2 359,08
DEKTRADE SR s.r.o. cement na výstavba chodník ul.Kukučínova 2014-08-04 F 1 083,65
DEKTRADE SR s.r.o. zateplenie budovy zdravotné stredisko 2014-08-04 F 507,61
FEREX s.r.o. ll00 l kontajnér, 110 l kontajnér-nádoba 2014-08-04 F 3 407,40
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie vyúčt. spotreby plyn 19.07.13-18.07.2014 2014-07-29 F -159,96
KLC SERVIS s.r.o. pás gumový na báger, príslušenstvo 2014-07-28 F 706,32
DEKTRADE SR s.r.o. l bal. farba - zdravotné stredisko 2014-07-28 F 35,40
DEKTRADE SR s.r.o. premec dlažba 151,2 m2 chodník ul.Kukuč. 2014-07-28 F 1 040,38
DEKTRADE SR s.r.o. akrylová farba 2014-07-28 F 515,71
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Ohradzany 2014-07-28 F 68,88
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE dopr. Belá n/Cir./Nyiregyhaza športovci 2014-07-28 F 230,61
DEKTRADE SR s.r.o. akrylová farba - náter zdr.stredisko 2014-07-25 F 79,97
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie vyúčt. plyn 07.13-07.14 stará budova 2014-07-25 F 1 977,95
IVES Košice služby cenovej kalkulácie program vyb. 2014-07-24 F 25,09
IFOSOFT verejná obchodná s program vybavenie MZDY - V14.07. 2014-07-24 F 20,28
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba premac kasik-chodník ul.Kukučínov 2014-07-22 F 1 178,28
Ladislav Galanda GALTOUR doprava Belá - Košice - dlažba 2014-07-21 F 180,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál.-chodník Kukučínova 2014-07-21 F 515,65
Verejnoprospešné služby uloženie kom.odpadu na skládku 2.7.2014 2014-07-18 F 61,57
Ing.Miroslava Kasaničová - spracovanie projektu pre Uz.rozhodnutie 2014-07-17 F 270,00
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet fa.za mobil telef.hovory 07-08/2014 2014-07-17 F 47,01
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 2014-07-16 F 6,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby za mesiac júl 2014 2014-07-16 F 62,95
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky-furm.areál 2014-07-15 F 35,88
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky furm.areál 2014-07-15 F 673,86
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky furm.areál 2014-07-15 F 943,79
RETURN SLOVAKIA s.r.o. dodanie reklam.materiál, inform.tabuľa 2014-07-15 F 517,08
JAVA INVEST s.r.o. dodanie stoličiek 6 ks spoloč.sála 2014-07-15 F 390,02
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka vš.materiál-dom.č.2, ZS, furmans 2014-07-15 F 276,37
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 02 2014-07-15 F 14,40
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA vypracovanie PD - Prístavba a nadstavba 2014-07-15 F 990,00
DEKTRADE SR s.r.o. silikonová om.škrabana ZS - sokel 2014-07-15 F 72,58
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet úhrada fa.telef.hovory sekret.starostu 2014-07-09 F 28,79
BELNET Snina, s.r.o. poplatok za pripoj.internet 07/2014 2014-07-09 F 12,38
CAVALO - T s.r.o. kokarda, reklam. materiál furman.preteky 2014-07-09 F 107,40
Marián Pristáš prevedenie prác furmanský areál 06/2014 2014-07-08 F 865,00
Elektroprojekcia furmánsky dvor - elektrická NN prípojka 2014-07-08 F 120,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupony 1500 ks x 3,- € 2014-07-07 F 4 515,54
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiál - rez. kotúč 2014-07-07 F 50,82
DXa, s.r.o. služby technik požiar.ochr. za 02/2014 2014-07-07 F 84,90
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec jún 2014 2014-07-07 F 406,20
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 06/2014 2014-07-07 F 35,95
Xerox Limited, o.z. kópie tlač za 06/2014 noviny 2014-07-07 F 400,97
Xerox Limited, o.z. nájom copír.stroj za 07/2014 2014-07-07 F 74,75
DEKTRADE SR s.r.o. nákup vš. materiál - zdravot.stredisko 2014-07-07 F 183,00
Družstvo BELSAT signal za 2.štvrťrok 2014 2014-07-03 F 15,00
DD21 s.r.o. xerox toner nákup 2014-07-03 F 39,60
Ján Valcer stavebné práce, služby za jún 2014 2014-07-03 F 970,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16 b.j. blok A dotácia 2014-07-03 F 68 341,78
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16 b.j. blok B - dotácia 2014-07-03 F 36 086,12
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo služby vývoz KO za jún 2014 2014-07-03 F 825,13
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajok 2014-07-03 F 956,66
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál zdravot.str., dom.súp.č.2 2014-07-02 F 762,97
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Kamenica žiaci TJ Sl 2014-06-30 F 37,40
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Jasenov TJ Slovan 2014-06-30 F 59,28
Geodetické združenie snina polohopisné a výškopisné zam.ul.Štúrová 2014-06-30 F 600,00
DEKTRADE SR s.r.o. dlažba chodník a parkovisko pri Far.úrad 2014-06-30 F 1 178,28
DEKTRADE SR s.r.o. podkladný náter - zdr.stredisko 2014-06-30 F 37,73
DEKTRADE SR s.r.o. vš.materiál - prístavba WC hasič.zbroj 2014-06-30 F 654,23
Jaroslav Čopík el.montáž.práce na zdr.stredisko 2014-06-30 F 8 062,70
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. olej Madit M6AD 2014-06-27 F 31,32
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" záloha na predaj plast.okien-Ihrisko WC 2014-06-27 F 730,62
BELNET Snina, s.r.o. internet prípojenie 06/2014 2014-06-26 F 12,38
OBEC Pichne použitie plošiny súp.č.d.2 2014-06-25 F 168,60
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie vodné 14.03.-12.06.st.budova 2014-06-25 F 307,63
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie vodné a stočné 03-06/2014 2014-06-23 F 207,95
DEKTRADE SR s.r.o. manipulačné náklady - dobropis vrát.pl. 2014-06-23 F -39,55
Verejnoprospešné služby uloženie zmesového odpadu na skládku KO 2014-06-23 F 440,46
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu zdr.stred.,fara,č.d.2 2014-06-23 F 712,34
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru vozidlom - dlažba 2014-06-20 F 180,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Hrabovčík 2014-06-19 F 128,70
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Humenné TJ Slovan 2014-06-19 F 47,50
Ing.Ján Smetanka chodník pre peších ul.Kukučínova,Štúrová 2014-06-18 F 1 240,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava na majstrovstvá pre žiačky ZŠ 2014-06-18 F 650,00
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil, internet 06-07/14 2014-06-18 F 52,83
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby, doplnky WC na 06/2014 2014-06-18 F 62,95
JAVA INVEST s.r.o. dodávka stoličiek pre zdravotné stredisk 2014-06-16 F 864,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa - furmanský areál 2014-06-11 F 50,74
INPROST spol. s.r.o. tlač a expedícia Obecných novín 2014-06-11 F 15,60
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Udavské TJ Slovan 2014-06-11 F 48,20
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Humenné, TJ Slovan 2014-06-11 F 34,50
Xerox Limited, o.z. kopie tlač za 05/2014 2014-06-11 F 27,53
Xerox Limited, o.z. nájom copír.stroj za 06/2014 2014-06-11 F 74,75
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vypracovanie programu odpad.hosp.14-15 2014-06-10 F 360,00
RETURN SLOVAKIA s.r.o. potlač, trička pre detí CZŠ - reprezent. 2014-06-09 F 213,70
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob, máj 2014 nad rámec 2014-06-09 F 673,80
DEKTRADE SR s.r.o. vš. materiál - zdravotné stredisko 2014-06-09 F 534,34
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 05/2014 pevná linka 2014-06-09 F 29,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 05/2014 2014-06-09 F 35,95
František Ontkoc UNITERMON okrno - zdravotné stredisko 2014-06-09 F 83,36
František Ontkoc UNITERMON okno - 800x450 - zdravotné stredisko 2014-06-09 F 150,48
František Ontkoc UNITERMON dvere 2 ks, zdravotné stredisko 2014-06-09 F 1 468,92
DOMING spol. s r.o. vykonané práce technická vybavenosť B 2014-06-05 F 32 003,00
DOMING spol. s r.o. zabezpečenie PD blok B vl.zdroje obce 2014-06-05 F 957,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce technická vybavenosť A 2014-06-05 F 32 003,00
DOMING spol. s r.o. zabezpečenie PD pre stavbu blok A 16 b.j 2014-06-05 F 957,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce stavba 16 b.j. blok A 2014-06-05 F 29 249,88
DOMING spol. s r.o. vykonané práce stavba 16 b.j. blok B 2014-06-05 F 37 245,04
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál.zdravotné stredisko 2014-06-05 F 388,20
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/cir-Lackovce 31.5.2014 2014-06-05 F 42,06
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá núCir.Jasenov 31.05.2014 2014-06-05 F 52,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.Jasenov TJ Slovan 2014-06-05 F 52,00
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO v Snine 2014-06-05 F 278,83
UNIKOL spol. s r.o. príves ku krameru 2014-06-04 F 4 892,50
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky, furm.areál 2014-06-04 F 104,57
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO za maj 2014 2014-06-04 F 1 235,46
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - splátka zálohy,budova služ. 2014-06-04 F 302,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn-splátka zálohy 06/2014 nová b 2014-06-04 F 394,00
Webpomoc s.r.o. vypracovanie bezpečnostného projektu 2014-06-03 F 69,00
Ing.Miroslava Kasaničová - modernizácia a revitalizácia centra obce 2014-06-03 F 6 240,00
Východoslovenská energetik pripojenie odberu rod.dom súp.č.2 2014-06-03 F 189,00
Poradca podnikateľa spol. publikácia predplatné Práca a mzdy 2014-06-02 F 56,74
Jaroslav Čopík elektroinštalácia súp.č.d. 2 2014-06-02 F 1 710,80
Marián Pristáš prevedenie prác za máj 2014 2014-06-02 F 825,00
DEKTRADE SR s.r.o. cement nákup - zdravotné stredisko 2014-06-02 F 267,17
Ján Valcer stavebné práce, preprava za máj 2014 2014-06-02 F 785,00
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava krovinorezu 2014-05-30 F 103,12
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE dopr.Belá n/Cir.-Mdzilaborce,TJ Slovan 2014-05-29 F 72,12
E.I.C.Engineering posúdenie PD pre výstavbu - prístavba ZŠ 2014-05-29 F 156,00
Blažej Gnip strešná krytina, žľabový systém, doplnky 2014-05-28 F 974,75
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - dom č.2, zdravot.stred. 2014-05-28 F 864,76
Cirkevná základná škola spotreba energií "Voľby do EP" 2014-05-28 F 40,00
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA vyprac.PD "Prístavba a nadst.telocvične" 2014-05-27 F 4 950,00
RETURN SLOVAKIA s.r.o. propagačný materiál, športový deň dôchod 2014-05-27 F 297,30
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava kosačky Husgvarna R 145 2014-05-27 F 199,47
ŠTÝL IVANOV s.r.o. krovinorez FS 410 C E 2014-05-27 F 833,90
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné real.vodovodnej prípojky súp.č.domu 2 2014-05-26 F 166,28
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa, zásyp ul. Drieňova 2014-05-23 F 355,79
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby, zariad.WC na 05/2014 2014-05-23 F 62,05
DEKTRADE SR s.r.o. fasáda balenie 25 kg 2014-05-23 F 118,56
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné realizácia kanalizačnej prípojky č.d. 2 2014-05-23 F 18,50
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Seč.Pol.TJ Slovan 2014-05-23 F 100,30
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Papín TJ Slovan Belá 2014-05-23 F 38,85
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Medzilaborce TJ Slov 2014-05-23 F 66,12
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO v Snine 2014-05-20 F 305,67
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru dlažba 2014-05-20 F 180,00
Elektroprojekcia spracovanie projektu verejné osv. b.j. 2014-05-20 F 220,00
Jozef Bednár s.r.o. dodávka stavebného reziva 2014-05-20 F 2 102,40
HALTEX s.r.o. žehlička, teflónová podložka 2014-05-20 F 333,00
B2B Partner s.r.o. objednávka tovaru podľa výberu z ponuky 2014-05-19 F 4 739,36
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory, internet za 05/2014 mobil 2014-05-19 F 46,49
Verejnoprospešné služby použitie vibračného valca, preprava 2014-05-19 F 309,00
MUDr.Michaela Hubnerová vypracovanie lek.posudkov pre dôchodcov 2014-05-19 F 49,80
MUNICIPALIA, a.s. predplatné dvojmesačník Územná samospráv 2014-05-19 F 18,00
REKOS spol. s.r.o. rozbíjanie betónu rypadlom CAT 2014-05-16 F 68,10
Xerox Limited, o.z. copíe fareb.tlač za 04/2014 2014-05-16 F 553,25
KLC SERVIS s.r.o. dvere ľave kompl,doraz dverí voz.Kramer 2014-05-16 F 1 660,80
Radoslav Malinič manipulácia materiálu,doprava 2014-05-15 F 85,20
DEKTRADE SR s.r.o. záloha za nákup dlažba 97,2 m,obrubník 2014-05-14 F 1 838,81
BELNET Snina, s.r.o. internet 05/2014 2014-05-14 F 12,38
Ladislav Galanda GALTOUR preprava tovaru Košice-Belá dlažba 2014-05-14 F 180,00
KLC s.r.o oprava stroja výmena oleja,vibračná dosk 2014-05-14 F 717,17
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa, suť, hlina 2014-05-13 F 813,18
Xerox Limited, o.z. paušal za kopír.stoj 05/2014 2014-05-13 F 74,75
Pavol Nacko prevedené práce, montáž radiátorov ZS 2014-05-13 F 216,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. všeob. materiál-zdravotné stredisko 2014-05-12 F 1 505,56
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky-nová cesta 2014-05-12 F 648,97
Blažej Gnip záloha na strešnú krytinu - furman.areál 2014-05-12 F 990,00
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu skládka KO v Snine 2014-05-12 F 265,64
Buroprofi Kanex Slovakia s papier, kancelárske potreby 2014-05-12 F 194,35
Geodetické združenie snina vytýčenie trasy el.siet VN prípojky 2014-05-12 F 200,00
Geodetické združenie snina vytýčenie trasy NN nájomné byty 2014-05-12 F 150,00
LK Consulting, s.r.o. parapet dosky - zdravot. stredisko 2014-05-09 F 174,58
Jarmila Megová-ideál čistiace potreby - zdravotné stredisko 2014-05-09 F 149,44
Viktória - HÁMOR,s.r.o. struna do kosačky-verejné priestranstvo 2014-05-07 F 382,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory sekret.pevna linka 04/2014 2014-05-07 F 29,54
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Vechec TJ Slovan 2014-05-07 F 92,20
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Kračunovce TJ Slovan 2014-05-07 F 104,76
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Ohradzany TJ Slovan 2014-05-07 F 46,62
Komunálna poisťovňa a.s. poistné zmluva zodpovednosť za škodu 2014-05-07 F 66,40
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn splátka zálohy - stará budova 2014-05-07 F 302,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn splátka záloha nová budova 2014-05-07 F 394,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. olej nákup 10 litrov 2014-05-07 F 21,48
EKO SERVIS s.r.o. vykonaná oprava na zariadení EZS Ob.dom 2014-05-07 F 317,16
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory kanc.Ocú za 04/2014 2014-05-07 F 35,95
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO nad rámec apríl 2014 2014-05-06 F 821,65
Združenie obcí RVC Martin pracovné stretnutie matrikárok SR 2014-05-06 F 123,00
DEKTRADE SR s.r.o. polyform,fasádny 14 m2 - vš. mateiál 2014-05-05 F 49,68
DEKTRADE SR s.r.o. dobropis na vše.materiál - zdr.stredisko 2014-05-05 F -52,73
RE-PLAST Slovakia s.r.o. škárovacia hmota chocolade 5 kg zdr.str. 2014-05-05 F 88,80
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. zdravotné stredisko - vš.materiál 2014-05-05 F 443,18
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. kamenina, drť ulica Drieňova 2014-05-05 F 1 418,99
DEKTRADE SR s.r.o. zámková dlažba, obrubník, obrub.cestný 2014-05-05 F 1 179,54
Východoslovenská energetik Energie elektirna - splátka zálohy TJ Slovan 2014-05-05 F 132,00
Východoslovenská energetik Energie elektrina - rozpis odberné miesta 2014-05-05 F 5 473,00
Plynoservis Dušan Bažík materiál kúrenie zdravotné str. Nacko P. 2014-05-05 F 2 033,29
UNIBESA-TEL s.r.o. zem.práce v obci Belá n/Cir.,podvrtávka 2014-05-05 F 320,40
Marián Pristáš vykonané stavebné práce 04/2014 zdr.str. 2014-05-05 F 587,50
Ján Valcer vykopané práce za apríl 2014 2014-05-05 F 850,00
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA prístavba a nadstavba telocvičňa ZŠ 2014-05-05 F 1 980,00
DOMING spol. s r.o. predpis fa.č.026/2014 ŠFRB blok A 2014-05-02 F 23 014,15
DOMING spol. s r.o. predpis fa.č.023/2014 ŠFRB blok A práce 2014-05-02 F 45 497,77
DOMING spol. s r.o. zabezpečenie PD výstavba blok A 2014-05-02 F 1 932,95
DOMING spol. s r.o. predpis fa. PD vl.zdroje blok A práce 2014-05-02 F 2 107,05
DOMING spol. s r.o. vykonané práce blok B ŠFRB fa.č.02014 2014-05-02 F 133 528,16
DOMING spol. s r.o. vypracovanie PD nájomné byty blok B 2014-05-02 F 1 932,95
DOMING spol. s r.o. predpis fa.PD vl.zdroje blok B práce 2014-05-02 F 2 107,05
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Kochanovce 2014-05-02 F 49,00
S-MACO s.r.o. podvrtanie cesty v obci Belá n/Cir.ul.V. 2014-05-02 F 170,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Lieskovec 2014-05-02 F 51,90
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec apríl 2014 2014-05-02 F 581,40
KLC SERVIS s.r.o. pásové rypadlo Neuson -servis prehliadka 2014-05-02 F 259,30
KLC SERVIS s.r.o. servisná prehliadka Kramer 650 2014-05-02 F 424,03
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava kosačky prevod. hlava FS 120 2014-04-30 F 59,52
DEKTRADE SR s.r.o. vš.materiál - budova zdravot.stredisko 2014-04-29 F 2 383,31
Elektroprojekcia spracovanie elektroprojekt RD č.2 2014-04-29 F 140,00
DEKTRADE SR s.r.o. náter farba zdravotné stredisko 2014-04-29 F 301,00
DEKTRADE SR s.r.o. vš.materiál - omietka zdravot.stredisko 2014-04-29 F 1 540,51
BELNET Snina, s.r.o. zriadenie prístupu do siete internet 2014-04-28 F 58,50
Opencom s.r.o. obecpeniaze.sk 2014 platba 2014-04-25 F 120,00
Ing.Katarína Gerbocová toner copírka Marga 2014-04-25 F 25,00
Allianz - Slovenská poisťo poistné za kanalizaciu - stavba ČOV 2014-04-22 F 1 520,23
EL spol. s r.o. analýza vod - pozdemné vody rekult.sklád 2014-04-22 F 238,08
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. zdravotné stredisko - vš. materiál 2014-04-22 F 1 049,03
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory Orange-mobil starosta,inter 2014-04-22 F 46,49
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu skládka KO Snina 3.4-4.4 2014-04-22 F 314,02
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby 04/2014 2014-04-22 F 62,05
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 2014-04-22 F 14,40
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa zásyp ul.Drieňova 2014-04-22 F 139,58
KLC SERVIS s.r.o. čap. pomoc.ramena - dodávka nahr.diely 2014-04-14 F 69,46
TRUCK SERVIS, s.r.o. záloha na nákup nákl.auta T815 EURO III 2014-04-14 F 21 000,00
AASING s.r.o. výberové konanie"Nákup náklad.vozidla" 2014-04-14 F 960,00
Združenie miest a obci potvrdenie o úhrade vložného snem ZMOS 2014-04-14 F 100,00
DD21 s.r.o. xerox papier, toner fax sekretariát 2014-04-14 F 104,51
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupóny 1200 x 3,-, poštovné 2014-04-10 F 3 615,54
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Breznica 2014-04-10 F 125,80
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16 b.j. blok A - Doming 2014-04-09 F 88 580,77
DOMING spol. s r.o. vykonané práce 16 b.j.blok B - Doming 2014-04-09 F 21 317,18
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet fa.za služby 03/2014 telef.hovory 2014-04-09 F 35,95
Mária Matúsová - ALS - LM spracovanie a odvysielanie oznamu FIT Št 2014-04-09 F 48,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 03/2014 sekretariát 2014-04-09 F 28,86
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob a vriec nad rámec 03/14 2014-04-07 F 442,20
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládka KO 26.03.2014 2014-04-07 F 77,40
Xerox Limited, o.z. kopír.stroj za 03/2014 - tlač.kópie 2014-04-07 F 56,53
Xerox Limited, o.z. paušál za používanie Xerox kopír.stroj 2014-04-07 F 74,75
REKOS spol. s.r.o. práce vozidlom T 815, UDS 2014-04-07 F 769,44
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajok 2014-04-07 F 2 059,44
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 2014-04-07 F 6,00
DXa, s.r.o. technik požiarnej ochrany 01/2014 2014-04-07 F 259,38
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš. materiál - zdravotné stedisko 2014-04-07 F 419,16
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - 04/2014 budova obchodu a sl 2014-04-07 F 302,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - 04/2014 nová budova Ocú 2014-04-07 F 394,00
Ing.Zdenko Čopák - RETURN informačná tabuľa Fit Centrum 2 ks 2014-04-07 F 148,80
Marián Pristáš prevedené práce prestavba ZS za 03/2014 2014-04-04 F 802,50
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo za slaužby marec 2014 vývoz KO 2014-04-04 F 826,43
Ján Valcer prevedené práce marec 2014 2014-04-04 F 728,00
Cirkevná základná škola spotreba energií a nájom za 1.kolo voľby 2014-04-02 F 40,00
Cirkevná základná škola spotreba energií a nájom 2.kolo Voľby 2014-04-02 F 40,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Stakčín 30.03.2014 2014-04-02 F 24,24
DOMING spol. s r.o. práce na stavbe blok B nájomné byty 2014-04-01 F 46 307,56
DOMING spol. s r.o. vykonané práce blok A - nájomné byty 2014-04-01 F 91 480,99
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - rekonštrukcia škôlka 2014-03-31 F 529,85
GEOSPOL Slovakia, s.r.o. vyhotovenie GO plánu KN C-550, zam.ulice 2014-03-31 F 1 224,00
Jaroslav Čopík oprava el.rozvodov a rozvádzačov ZS 2014-03-31 F 5 899,44
EDISON SK s.r.o. vš.materiál na údržbu verejné osvetlenie 2014-03-31 F 516,10
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Ulič,Udavské TJ Slov 2014-03-28 F 100,40
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vazelina vozidlo Liaz nákup 2014-03-28 F 34,55
SLOVGRAM odmena výkonnym umelcom tech.zariad.2014 2014-03-28 F 33,50
Róbert Valuch nákup dresov, stolnotenis.stolov ORION 2014-03-27 F 2 065,00
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO 17.3.-19.3 2014-03-27 F 269,61
URBA s.r.o. zmeny a doplnky č.3 UPN O spracovanie 2014-03-26 F 3 500,00
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie vodné-stočné,Ocú st.b.,n.b. 2014-03-26 F 522,44
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné vyúčtovanie vodné-stočné, DS,Poaž.zb.,Ih 2014-03-26 F 7,86
MUDr.Michaela Hubnerová vypracovanie lekárskych posudkov 2 ks 2014-03-26 F 33,20
Východoslovenská energetik pripoj.poplatok NN 34x16 A 6 b.j.energia 2014-03-21 F 4 011,86
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby 03/2014 2014-03-21 F 62,05
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Humenné 2014-03-19 F 48,30
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš. materiálu,škôlka, odvod.Hirjak 2014-03-19 F 527,59
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet fa.za telef.hovory mobil starosta 2014-03-17 F 52,47
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. zdravotné stredisko, škôlka nákup mater. 2014-03-17 F 1 477,66
Xerox Limited, o.z. poušal za používanie Xerox kopír.stroj 2014-03-17 F 74,75
Xerox Limited, o.z. úhrada za tlač kópie, farebná tlačiareň 2014-03-17 F 361,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil Ondica J.za 02-03/14 2014-03-17 F 15,55
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil sekretariát 02-03/14 2014-03-17 F 17,34
Jarmila Megová-ideál čistiace potreby podľa dod.listu Zdr.str 2014-03-17 F 490,12
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá - Snina, žiaci 02.03.2014 2014-03-17 F 20,40
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Hé, žiaci 03.03.2014 2014-03-17 F 46,50
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir-Snina,šport.19.02.14 2014-03-12 F 17,40
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Hé,04.03.14 športovc 2014-03-12 F 36,00
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Hé,športovci 07.03. 2014-03-12 F 40,50
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Hé, šport.05.03.14 2014-03-12 F 40,50
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Nacina Ves,športovci 2014-03-12 F 53,46
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 02/2014 2014-03-10 F 53,27
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky MK 2014-03-10 F 341,68
ZMOS - Sninský Región doplatok za služby spoloč.st.úradu 2014-03-07 F 220,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory sekretariát st.02/2014 2014-03-07 F 28,79
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec, vrecia 2014-03-07 F 505,80
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory za 01-31.01.2014 2014-03-06 F 53,27
Ing.Katarína Gerbocová kancelársky papier A 2014-03-06 F 72,25
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn nová budova Ocú 03/2014 2014-03-06 F 394,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn budova obchodu a služ.03/2014 2014-03-06 F 302,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál zdr.stredisko 2014-03-06 F 624,37
Blažej Gnip záloha na strešnú krytinu stará budova 2014-03-05 F 357,00
Ján Valcer prevedené stavebné práce 02/14, doprava 2014-03-05 F 596,00
ECOPRESS a.s. hospodárske noviny - 14.04.2014-13.04.15 2014-03-05 F 194,34
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo služby vývoz KO 02/2014 2014-03-05 F 823,24
Verejnoprospešné služby uloženie odpadu na skládku KO Snina 2014-03-05 F 448,60
Ing.Katarína Gerbocová toner pre Xerox Work Centre M123 2014-03-04 F 120,00
Webnode stránka obce belanadcirochou.webnode.sk 2014-03-04 F 214,85
Petro Pavol kuchnská linka do zdravotné stredisko 2014-03-03 F 800,00
Marián Pristáš prevedenie prác na prestavbe ZS za 02/14 2014-03-03 F 682,50
KLC s.r.o Kolesový nakladač - KRAMER 650 2014-03-03 F 63 000,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš. materiál - zdravotné stredisko 2014-03-03 F 644,29
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka materiálu 2014-02-27 F 228,36
Pavol Nacko prevedené práce radiatorové prípojky ZS 2014-02-27 F 530,00
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA vypracovanie projekt.dokumentácie pož.zb 2014-02-27 F 300,00
RTV Slovenska služby poskyt.rozhlasom a televíziou 2014-02-27 F 112,58
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby 02/2014 Obecný dom 2014-02-27 F 62,05
Petro Pavol výroba okrúhly nadstavec na stoly 2014-02-27 F 210,00
Jozef Burik regály a police do kuchyne Ocú 2014-02-27 F 500,00
Jozef Burik regály a police Ocú pre WC invalid 2014-02-27 F 400,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo dodané vrecia na seperovanie kom.odpadu 2014-02-27 F 1 068,00
Foto-video-copycentrum poštový poukaz - tlač 2014-02-27 F 140,00
DOMING spol. s r.o. práce na stavbe 16 b.j.blok A 2014-02-27 F 24 300,42
DOMING spol. s r.o. práce na stavbe 16 b.j. blok B 2014-02-27 F 22 298,65
ŠTÝL IVANOV s.r.o. oprava miešadla GRW 1800 2014-02-19 F 25,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dobropis za dodávku kamenina, súť-hlina 2014-02-19 F -667,80
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" nákup žaluzie, prístavba MŠ, mamaland 2014-02-18 F 637,40
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet fa.za telef.hovory mobil Orange starosta 2014-02-17 F 56,90
Ing.Miroslava Kasaničová - Modernizácia a revitalizácia centra 2014-02-17 F 1 560,00
IFOSOFT verejná obchodná s program.vybavenie ekonom.agendy r.2014 2014-02-17 F 229,99
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil mobil Ondica 01-02/14 2014-02-14 F 16,13
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil sekret.01-02/2014 2014-02-14 F 17,98
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu - prístavba škôlka 2014-02-14 F 355,25
LASER media, s.r.o. LED pouličné svetlo 6 ks 2014-02-13 F 1 368,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa - posyp MK 2014-02-11 F 62,05
AGRIFOP a.s. odhrňanie snehu MK 2014-02-11 F 356,83
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa podľa výdajky 2014-02-11 F 85,21
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kameňa-závoz verejné priestranst 2014-02-10 F 1 019,68
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál - realizácia prístavba MŠ 2014-02-10 F 327,60
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn stará budova Ocú 2014-02-10 F 302,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie splátka zemný plyn nová budova Ocú 02/14 2014-02-10 F 394,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hov.01/2014 pevna linka starosta 2014-02-10 F 28,79
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz vriec nad rámec faktur.január 2014 2014-02-10 F 425,40
Xerox Limited, o.z. úhrada za kópie - tlač január 2014 2014-02-10 F 46,62
Xerox Limited, o.z. najom copír.stroj Xerox - fareb.tlač. 2014-02-10 F 74,75
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA vypracovanie PD"Prístavba telocvične ZŠ" 2014-02-06 F 1 980,00
SIMS, a.s. preddavok na služby za 12 mesiacov inter 2014-02-06 F 118,80
Ján Valcer prevedené stavebné práce január 2014 2014-02-06 F 700,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO za január 2014 2014-02-06 F 821,35
DOMING spol. s r.o. práce na stavbe 16 b.j. blok B 2014-02-06 F 50 529,94
DOMING spol. s r.o. práce na stavbe 16 b.j. blok A 2014-02-06 F 53 688,91
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet služby T-com za 12/2013 - upomienka 2014-02-06 F 40,94
Východoslovenská energetik Energie elektrina - dodávka TJ Slovan záloha 2014-02-05 F 132,00
Ing.Zdenko Čopák - RETURN samolepka - reklamný banér 2014-02-05 F 31,80
Východoslovenská energetik Energie elektrina - distribácia spl. zálohy 2014-02-04 F 5 373,00
Marián Pristáš prevedené práce na prestavbe ZS 01/2014 2014-02-04 F 887,50
Eva Zarembová-CK EJZATRAVE doprava Belá n/Cir.-Humenné, žiaci 25.01 2014-02-04 F 59,40
RobSON - Ing.Róbert ŠMAJDA vypracovanie projekt.dokument.st.posudok 2014-02-04 F 200,00
Tanečné centrum Merlin realizácia kultúrneho programu,osvetleni 2014-01-29 F 1 200,00
HOTEL KAMEI poskytnuté služby - ubytovanie 2014-01-29 F 111,20
IMI Trade s.r.o. reflexný náramok na ruku pre občanov 2014-01-29 F 492,00
Východoslovenská energetik záloha pripojovací poplatok NN 80 A 2014-01-28 F 606,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vš.materiál na rekonštr.zdravot.stredisk 2014-01-28 F 1 641,64
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásenie o vzniku odpadu 2014-01-27 F 14,40
IFOSOFT verejná obchodná s program.vybavenie MZDY-V14.01 2014-01-27 F 43,68
EDISON SK s.r.o. vš.materiál verejné osvetlenie 2014-01-27 F 236,00
Iyda s.r.o. koncertné vystúpenie 2014-01-27 F 2 000,00
Jaroslav Čopík materiál na opravu ob.rozhlasu, práce 2014-01-27 F 1 989,68
Východoslovenská energetik Energie preplatok za el.energiu r.2013 TJ Slovan 2014-01-27 F -342,43
CWS-boco Slovensko, s.r.o. nákup čistiace potreby 01/2014 2014-01-23 F 62,05
Východoslovenská energetik Energie doplatok za el.energiu 01/2013-12/2013 2014-01-23 F 7 684,93
Xerox Limited, o.z. copírovanie listín 12/2013 2014-01-22 F 531,42
Xerox Limited, o.z. nájom kopírov.stroja 01/2014 2014-01-22 F 74,75
Verejnoprospešné služby uloženie zmes.odpadu na skládku KO 01/14 2014-01-22 F 221,66
DD21 s.r.o. nákup papier A3, tlač novín 2014-01-22 F 67,03
REKOS spol. s.r.o. práce rypadlom CAT 2014-01-22 F 594,00
ZMOS - Sninský Región členský príspevok r.2014 Sninský Region 2014-01-21 F 336,00
Poradca podnikateľa spol. vyúčtovanie predplatné FS 2014-01-21 F 14,21
AGRIFOP a.s. odhrňanie snehu MK 2014-01-21 F 543,75
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet predpis fa.za telef.hovory mobil starost 2014-01-21 F 49,73
Buroprofi Kanex Slovakia s nákup vš.materiál, rýchloviazač, papier 2014-01-21 F 200,75
ZMOS - Sninský Región príspevok na prevádzku kanc.spol.st.úrad 2014-01-16 F 308,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet predpis fa.telef.mobil.sekret.Ocú 2014-01-16 F 18,08
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet predpis fa.za telef.služby mobil Ondica 2014-01-16 F 16,33
FEREX s.r.o. kontajner 30 ks na vývoz odpadu 110 lit. 2014-01-16 F 730,80
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupóny 1200 ks 3,- eura 2014-01-16 F 3 615,54
Pavol Nacko prevedené práce plynofikácia, montáž ven 2014-01-13 F 298,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec 12/2013 2014-01-10 F 501,60
DOMING spol. s r.o. vykonané práce na stavbe 16 b.j.blok A 2014-01-09 F 68 696,17
DOMING spol. s r.o. vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B 2014-01-09 F 72 606,23
AASING s.r.o. nákup staveb.stroja - obstaranie 2014-01-09 F 960,00
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory 12/2013, kanc.starostu 2014-01-09 F 32,09
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telef.hovory 11/2013 - upomienka 2014-01-08 F 40,94
PNEUBEL s.r.o. servisné práce - Pneuservis vozidla 2014-01-08 F 102,00
CBS, spol. s.r.o. ročný poplatok za doménu r.2014 2014-01-08 F 19,12
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn - dodávka nová budova 01/2014 2014-01-08 F 394,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Energie zemný plyn dodávka 01/2014,stará budova 2014-01-08 F 302,00
Ján Valcer stavebné práce v mesiaci 12/2013 Valcer 2014-01-08 F 550,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO za december 2013 2014-01-07 F 825,32
Marián Pristáš prevedené práce na prestavbe ZS za 12/13 2014-01-07 F 557,50
Jaroslav Čopík inštalačné práce zdravot.stredisko 2014-01-03 F 3 063,37
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš. materiálu zdravotné stredisko 2014-01-03 F 440,42

Napíšte nám