Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Názov obce Belá nad Cirochou
Kraj Prešovský
Okres Snina
Starosta / starostka Ján Vajda
E-mail bela-n-c@stonline.sk
Web
Telefón 057 7683 126
Počet obyvateľov 3358
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
TranTec spol. s.r.o. rekonštrukcia kuchynskej linky byt.dom 2019-03-07 F 253,20
MOTOR - VS s.r.o. oprava-servis vozidla Kramer,dodávka 2019-03-07 F 1 827,94
BELNET Snina, s.r.o. poplatok za internet 03/2019 2019-03-07 F 11,88
innogy Slov ensko s.r.o. Energie záloha zemný plyn za 03/2019 2019-03-07 F 379,60
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiál ihrisko budova 2019-03-07 F 375,56
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2019 2019-03-06 F 352,99
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telekomunikačné služby za 02/2019 2019-03-06 F 89,17
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. olej madit zakúpený 10 litrov 2019-03-06 F 17,76
PARAPETROL a.s. dodávka farba náter košov 2019-03-06 F 37,80
PARAPETROL a.s. dobropis vš.materiál 2019-03-06 F 6,00
PARAPETROL a.s. dodávka vš.materiál ihrisko budova 2019-03-06 F 877,00
SEBYT s.r.o. služby za výkon správy 03/2019 2019-03-06 F 172,80
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz KO služby za 02/2019 podľa rozpisu 2019-03-06 F 812,79
Maroš Bednár,BEDMAT dodávka dlažba budova ihrisko,vš.mat. 2019-03-06 F 3 044,58
Lyreco CE, SE dodávka vš.materiálu kanc.potreby 2019-03-04 F 435,74
MAGNA ENERGIA a.s. el.energia za 03/2019 splátka za 6 odb.m 2019-03-01 F 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. e.energia za 03/2019 splátka za 3 odb.m. 2019-03-01 F 204,42
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka zariadenie fitcentrum za 03/2019 2019-03-01 F 350,00
Maroš Bednár,BEDMAT ihrisko vš.materiál 2019-02-28 F 155,18
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO rekonštrukcia osvetlenie stará bud.Ocú 2019-02-27 F 980,12
Up Slovensko s.r.o. jedálne kupóny pre zamestnancov 02/2019 2019-02-22 F 1 455,54
Regionálna rozvojová agent vyprac.žiad.o poskyt.FP Wifi pre Teba 2019-02-21 F 200,00
CONECTING s.r.o. doprava Belá n/Cir.Prešov zo dňa 15.02. 2019-02-21 F 172,60
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby za 02/2019 2019-02-20 F 36,23
IFOSOFT s.r.o. vybavenie ekonom.agendy Obec Belá n/Cir. 2019-02-19 F 185,20
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. servisné práce vozidla 2019-02-19 F 32,47
CONECTING s.r.o. zabezpečenie dopravy Prešov - žiaci 2019-02-19 F 165,10
AGRIFOP a.s. odhrňanie snehu, dodávka vody klzisko 2019-02-19 F 1 508,20
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil starosta 2019-02-19 F 56,54
Východoslovoenská energeti spotreba el.energia za 01/2019 TJ Slovan 2019-02-15 F 120,73
RTVS s.r.o. nedoplatok za služby verejnosti 02/2018 2019-02-14 F 112,68
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec za 01/2019 2019-02-12 F 1 012,33
Ján Valcer prevedené práce za mesiac január 2019 2019-02-12 F 1 162,50
RETURN SLOVAKIA s.r.o. reklamné predmety výstup na kameň 2019-02-11 F 716,00
Orange Slovensko a.s. Telefóny a internet telef.hovory mobil 01/2019 2019-02-11 F 69,47
Východoslovoenská energeti el.energia dodávka 01.01.-28.02.2019 2019-02-11 F 151,00
innogy Slov ensko s.r.o. Energie zemný plyn dodávka za 02/2019 2019-02-11 F 379,60
BELNET Snina, s.r.o. internet služba za 02/2019 2019-02-11 F 11,88
Cirkevná základná škola spotreba el.energie šport.hale 07-12/18 2019-02-11 F 894,30
Cirkevná základná škola spotreba energie zdravot.stred.07-12/18 2019-02-11 F 640,96
SEBYT s.r.o. služby výkon správy za 02/2019 2019-02-11 F 172,80
Lyreco CE, SE kancelárske potreby podľa objednávky 2019-02-11 F 82,70
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telek.služby za 01/2019 2019-02-11 F 90,10
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo služby podľa rozpisu za 01/2019 2019-02-11 F 1 215,93
Plynoservis Dušan Bažík servisné práce plynového kotla 2019-02-11 F 78,62
MAGNA ENERGIA a.s. dod.el.energie za 02/2019 2019-02-11 F 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el.energie za 3 OM za 02/2019 2019-02-11 F 204,42
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo výkaz o spracovaní odpadu za 04/2018 2019-02-11 F 9,60
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka zariadenie fitcentra za 02/2019 2019-02-11 F 350,00
Regionálne vzdelávacie cen poplatok za seminár postupy učtovania 2019-02-11 F 36,00
DOMING spol. s r.o. spracovanie PD pre staveb.povol.blok C 2019-02-08 F 720,00
DOMING spol. s r.o. vyk.práce na tech.vybavenosti blok c 2019-02-08 F 33 205,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2019 2019-02-08 F 764,50
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu podľa objednávky 2019-02-06 F 526,67
SPP-distribúcia, a.s. ostatné odbor.práce na distr.sieti 2019-01-25 F 47,89
Ing.Božena Hamaïaková s.r. technická vybavenosť pre IBV ul.Budovat. 2019-01-24 F 4 000,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky za 01/2019 2019-01-24 F 36,23
Martin Chodur vystúpenie Martina Chodúra na plese 2019-01-23 F 2 772,00
SPP-distribúcia, a.s. odborné práce na distr.sieti plynovodu 2019-01-22 F 18,40
SLOVGRAM odmeny výkonným umelcom za rok 2019 2019-01-21 F 38,40
IFOSOFT s.r.o. program.vybavenie MZDY V 19.01 2019-01-21 F 54,96
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu - údržba objektu 2019-01-21 F 85,56
BELNET Snina, s.r.o. služby wifi pripojenie do spoloč. sály 2019-01-21 F 47,00
innogy Slov ensko s.r.o. Energie vyúčtovanie odberu plyn za 12/2018 2019-01-21 F 389,21
Východoslovoenská energeti vyúčtovanie spotreby el.energ. TJ Slovan 2019-01-21 F -734,50
OKAY Slovakia spol. s.r.o. nákup elektromateriál podľa objednávky 2019-01-18 F 837,00
Východoslovoenská energeti vyúčtovanie odberu byt.domy spol.priest. 2019-01-16 F 8,27
Poradca podnikateľa spol. doplatok FS za rok 2018 2019-01-14 F 14,90
Východoslovenská vodárensk Vodné a stočné úroky z omeškania za rok 2019 2019-01-14 F 9,25
ZMOS - Sninský Región služby spoloč.stavebného úradu príspevok 2019-01-14 F 2 500,00
Ing.Jozef Makariv - Elinor belenské noviny tlač,spracovanie 06/2018 2019-01-14 F 350,00
AGRIFOP a.s. služby odhrňanie snehu 2019-01-14 F 321,29
DOMING spol. s r.o. predp.fa.č.003/2019 vykonané práce blokC 2019-01-14 F 46 354,06
Ján Valcer prevedené práce za mesiac december 2018 2019-01-12 F 840,00
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo vývoz kuka nádob nad rámec za 12/2018 2019-01-11 F 799,20
DXa, s.r.o. hasiací prístroj,označenie nová bud. TJ 2019-01-11 F 85,80
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo uloženie odpadu za 12/2018 2019-01-11 F 524,32
LINI PRESS s.r.o. predplatné podvihorlatské nov. 1-50/2019 2019-01-11 F 25,00
BELNET Snina, s.r.o. služby Internet za 01/2019 2019-01-10 F 11,88
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka za fitcentrum 01/2018 2019-01-09 F 350,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 12/2018 2019-01-08 F 588,59
Up Slovensko s.r.o. jedálne kupóny pre zamestnancov na 01/19 2019-01-08 F 1 455,54
Slovak Telekom, a.s. Telefóny a internet telekom.služby za 12/2018 2019-01-07 F 95,45
SEBYT s.r.o. výkon správy byt. dom za 01/2019 2019-01-07 F 172,80
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina podľa výdajky opor.múr 2019-01-07 F 301,40
Družstvo BELSAT signal za 2.polrok 2018 2019-01-07 F 39,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie 3 OM 2019-01-04 F -94,66
FÚRA s.r.o. Odpadové hospodárstvo služby podľa rozpisu za 12/2018 2019-01-04 F 812,43
Ing.Mikuláš Sentivan-BARON OP a Os el.inštalácie-futbal.areál šatne 2019-01-04 F 148,80
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO ihrisko montáž elektroinštalácie budova 2019-01-04 F 1 062,21
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO elektroinštalačné práce vianočné ozdoby 2019-01-04 F 847,55
LOMY SV s.r.o. kramer - výmena pneumatík 2019-01-04 F 1 041,60
MAGNA ENERGIA a.s. splátka zálohy za za 6 OM el.energia 2019-01-03 F 710,66
MAGNA ENERGIA a.s. splátka zálohy za 3 OM el. energia 2019-01-03 F 211,92
Ing. Štefan Janko - BGS KO spracovanie a vyhotovenie VO byt.d.A a B 2019-01-03 F 48,00
GDPR Slovakia s.r.o. výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR za 04/ 2019-01-03 F 90,00

Napíšte nám