Chcete tu nájsť aj Vašu obec ? Napíšte nám

Obecné faktúry

Kraj:
Obec:
Názov obce Banské
Kraj Prešovský
Okres Vranov nad Topľou
Starosta / starostka Štefan Petruň
E-mail obecbanske@wmx.sk
Web http://www.banske.sk
Telefón 057 4880 482
Počet obyvateľov 1580
Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dodávateľ: Kategória: Suma vyššia ako
 
Spolu s DPH: Eur
DODÁVATEĽ KATEGÓRIA NÁZOV ZVEREJNENÉ TYP SUMA
Paramogul s.r.o posypová cestná soľ 2018-12-05 F 150,00
Ján Grajzeľ darčekové kazety s potlačou 2018-12-05 F 236,30
Kovoplast žľaby,mriežky - chodník k DS 2018-12-05 F 1 823,66
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo vývoz VKK 4,83t 2018-12-04 F 460,01
RVC Michalovce školenie -účtovná závierka 2018-12-04 F 3,00
DEJEUNER TEXT 2018-11-30 F 303,54
Baribal s.r.o. hračky pre 5. roč. deti MŠ 2018-11-30 F 443,80
Slovenská pošta a.s. predplatné Predškolská výchova 3/19-2/19 2018-11-30 F 10,80
Obec Banské el. energia MŠ za 10/2018 2018-11-30 F 192,40
Obec Banské vodné a stočné pre MŠ za rok 2018 2018-11-30 F 453,60
Obec Banské poplatok za vývoz TKO MŠ + ŠJ za r. 2018 2018-11-30 F 158,40
Orange Telefóny a internet popl. za mobil. hov. SJZ 22.11.-21.12.18 2018-11-30 F 16,00
Lyreco zásobníky na pom. do tried ZŠ 2018-11-30 F 302,40
Paramogul s.r.o posypová soľ 2018-11-30 F 150,00
Obec Banské el. energia za 10/2018 2018-11-30 F 291,23
Obec Banské vodné a stočné ZŠ za rok 2018 2018-11-30 F 372,40
Obec Banské popl. za TKO ZŠ za r. 2018 2018-11-30 F 120,45
EM-SA s.r.o. odber kuch a biolog. odpadu 02/2018 2018-11-30 F 25,00
Orange Telefóny a internet mobily -22.11.-21.12.18 Ocú, MOPS, TP 2018-11-30 F 112,14
Orange Stanovisko k zmene druhu pozemku 2018-11-30 F 24,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-11-28 F 347,27
DEJEUNER stravné lístky MOPS 2018-11-23 F 698,40
Lyreco kanc,potreby a material 2018-11-22 F 266,89
Vranovský útulok odchyt psov 6-10/2018 2018-11-22 F 295,85
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 11/2018 2018-11-22 F 192,00
RTVS s.r.o poplatky RTVS od 1.5.2017-20.11.2018 2018-11-22 F 1 789,68
Štýl Ivanov s.r.o. náhr.diely na kosačky 2018-11-21 F 188,66
Štýl Ivanov s.r.o. oprava kosačky 2018-11-21 F 144,48
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 10/18-ZŠ,MŠ,VO,KD 2018-11-21 F 998,92
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 10/18-ČOV,Studňa 2018-11-21 F 983,22
EBA vývoz kalov z ČOV 2018-11-21 F 431,98
Štátny veterinárny a potra chemické vyšetrenie odpad. vody z ČOV 2018-11-21 F 145,40
Avalon IT s.r.o. oprava PC 2018-11-21 F 63,60
Peter Petrík vyhotovenie GP Hrabiny, Balažovce 2018-11-21 F 954,00
Štýl Ivanov s.r.o. Krovinorez, Aku-skrutkovač 2018-11-21 F 354,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-MŠ 2018-11-16 F 180,24
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-MŠ 2018-11-16 F 80,93
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-MŠ 2018-11-16 F 44,02
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-11-14 F 923,04
Slovak Telecom Telefóny a internet popl. za zelef. hov. ZŠ za 10/2018 2018-11-14 F 30,00
RAABE s.r.o. výchovný program pre ŠVVZ-ZD 2018-11-14 F 66,45
DEVLOP s.r.o. výstavba chodníka k domu smútku 2018-11-14 F 40 207,91
Slovak Telecom Telefóny a internet pevná linka 11/2018 2018-11-13 F 30,49
Východoslov.energetika a.s Energie dodávka elektriny 1.9.-30.11.18 2018-11-12 F 991,00
RWE Energie zemný plyn 11/2018 2018-11-12 F 387,00
FURA s.r.o vývoz TKO 10/18 2018-11-12 F 1 220,20
IFOsoft v.os. obnova programu 2018-11-12 F 21,60
WINTEX,s.r.o. Vranov n/T. pracovná odev -aktivačné 2018-11-12 F 142,92
ŠJ- Potravinový strava zamestnancov za 10/18 2018-11-12 F 147,00
ŠJ- Potravinový strava dôchodcov v SJZ 10/18 2018-11-12 F 38,90
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu SJZ 10/2018 2018-11-12 F 148,75
ŠJ- Potravinový strava d§chodcov v MSJ 10/18 2018-11-12 F 13,50
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF -MSJ 2018-11-12 F 90,65
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 10/2018 2018-11-09 F 362,30
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK a ŠJ za 10/2018 2018-11-09 F 112,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-11-09 F 1 412,03
RWE Energie zemný plyn MŠ za 11/2018 2018-11-09 F 67,60
ŠJ- Potravinový strava zam. ZŠ za 10/2018 2018-11-09 F 344,40
RWE Energie zemný plyn ZŠ za 11/2018 2018-11-09 F 631,60
Miroslav Dzurik deratizácia a dezinsek. priestorov ZŠ 2018-11-09 F 998,40
ŠJ- Potravinový strava žiakov ZŠ v HN za 10/2018 2018-11-09 F 669,75
ŠJ- Potravinový strava deti MŠ v HN za 10/2018 2018-11-09 F 192,51
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-11-09 F 113,63
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-11-09 F 23,74
HOOK, s.r.o. "Školské ovocie" pre J-ZŠ 2018-11-09 F 8,71
HOOK, s.r.o. nákup ovocia pre J-ZŠ 2018-11-09 F 2,93
MARKO Martin Mikula nákup ovocia a zeleniny pre J-ZŠ 2018-11-09 F 235,80
EASTFOOD s.r.o. nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-11-09 F 470,89
Kovoplast materiál na opravu WC v MŠ 2018-11-07 F 210,48
Orange Telefóny a internet popl. SJZ za mobil. hov. 22.10.-21.11.18 2018-11-07 F 16,00
EM-SA s.r.o. odber kuch. a biolog. odpadu z jedálni 2018-11-07 F 25,00
EM-SA s.r.o. ober kuch. a biolog. odpadu z jed. 10/18 2018-11-07 F 25,00
Coop Jednota Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-11-07 F 104,44
ALDA VV, s.r.o. kanc.potreby a material 2018-10-31 F 97,51
Kovoplast náhradné diely na opravy 2018-10-31 F 300,73
Miroslav Dzurik Jesenná deratiz. a dezinf. romskej osade 2018-10-31 F 1 668,00
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo vrecia na komunálny odpad 2018-10-31 F 198,00
SPP a.s. vytýčenie plynovodu k chodníkom 2018-10-31 F 221,30
Orange Telefóny a internet mobily Ocú 2018-10-31 F 85,53
Orange Telefóny a internet mobil TP,ATP 22.9.-21.10.18 2018-10-31 F 16,00
Orange Telefóny a internet mobil MOPS 22.9.-21.10.18 2018-10-31 F 10,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 60,95
HOOK, s.r.o. nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 6,35
HOOK, s.r.o. nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 2,12
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 49,34
EASTFOOD s.r.o. nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 366,17
EASTFOOD s.r.o. nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-26 F 630,46
DEVLOP s.r.o. výstavba chodníka k domu smútku 2018-10-26 F 80 717,31
ALDA VV, s.r.o. škol. potr. pre žiakov ZŠ v HN za 1. pol 2018-10-24 F 614,20
ALDA VV, s.r.o. škol. potr. pre deti MŠ v HN za 1. pol 2018-10-24 F 116,20
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-10-24 F 1 079,84
Milan Boroš - ABM TECHNIK oprava plyn. ohr. vody v MŠ 2018-10-24 F 186,00
PKF úrazové poist. deti MŠ na 2018/19 2018-10-24 F 74,48
Obec Banské el. energia pre MŠ za 09/2018 2018-10-24 F 149,51
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 10/18 2018-10-19 F 192,00
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 2018-10-19 F 9,60
T- Com a.s. Vytýčenie telekom. vedenia 2018-10-19 F 93,60
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 9/18 - VO, ZŠ,MŠ, KD 2018-10-19 F 994,37
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 9/18-ČOV,Studňa 2018-10-19 F 911,60
Ing. Iveta Beslerová verejné obstaráv.-chodníky, soc.zariad. 2018-10-19 F 800,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-10-17 F 1 605,88
Ján Litvin elektromont.práce prevedené v MŠ a ŠJ ZŠ 2018-10-12 F 114,00
GASTRO-GALAXY umývací prostriedok pre J-ZŠ 2018-10-12 F 80,95
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-12 F 23,06
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-ZŠ 2018-10-12 F 112,37
HOOK, s.r.o. dodávka ovocia pre J-ZŠ 2018-10-12 F 3,02
RVC Michalovce poplatok za školenie 2018-10-12 F 18,00
Elbau vizualizácia a projekt.služby KD 2018-10-12 F 1 960,80
Štátny veterinárny a potra laboratórne vyšetrenie vody 2018-10-12 F 638,72
ŠJ- Potravinový režia stravy za 9/18 zam.Ocú 2018-10-12 F 158,20
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v SJZ 9/18 2018-10-12 F 40,00
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v MSJ 9/18 2018-10-12 F 13,00
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF -MSJ 2018-10-12 F 70,70
ŠJ- Potravinový prísp.na stravu zo SF - SJZ 9/18 2018-10-12 F 148,05
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 09/2018 2018-10-10 F 282,80
ŠJ- Potravinový FP 16 402018/FV 10.10.18 2018-10-10 F 102,20
ŠJ- Potravinový strava žiakov ZŠ v HN za 09/2018 2018-10-10 F 572,85
ŠJ- Potravinový strava deti MŠ v HN za 09/2018 2018-10-10 F 186,12
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-10-10 F 773,65
Slovak Telecom Telefóny a internet popl. za telef. hov. MŠ za 10/2018 2018-10-10 F 10,90
ŠIMONTEX, s.r.o. paplóny pre deti MŠ 2018-10-10 F 320,00
JurisDat - M. Medlen predpl. časopisu Predpirim. vzdelávanie 2018-10-10 F 16,70
ELMIT, s.r.o. elektroinštalačný materiál 2018-10-10 F 130,29
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 9/18 2018-10-10 F 192,00
Mária Kolesárová čistiace potreby a material 2018-10-09 F 333,62
Štátny veterinárny a potra laboratórne vyšetrenia odpad vody 2018-10-09 F 152,42
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo vrecia na odpad 2018-10-09 F 102,96
ZUS pozem.spoločens. v Ban ihličnaté stromy 2018-10-09 F 600,00
INITED Verejné obstaráv.Zberný dvor 2018-10-09 F 1 200,00
T MOBILE Telefóny a internet pevná linka 9/18 2018-10-09 F 24,36
T MOBILE Telefóny a internet TEXT 2018-10-09 F 0,00
Lyreco kancelárske potreby a material 2018-10-09 F 620,58
MAJSTER REGÁL regále pre J-ZŠ 2018-10-05 F 254,70
PVS Ondava Ing. Peter Lešk Prevádzkov. kanalizácie 7-9/18 2018-10-05 F 240,00
PVS Ondava Ing. Peter Lešk prevádzkov.vodovodu 7-9/18 2018-10-05 F 300,00
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina s.č.146 za 10/18 2018-10-05 F 33,00
RWE Energie zemný plyn 10/18 2018-10-05 F 387,00
FURA s.r.o vývoz TKO 2018-10-05 F 767,33
Union Poistka zodp. za škodu 18.10.18-17.10.19 2018-10-05 F 84,89
GDPR Slovakia s.r.o. za výkon funkcie zodpovednej osoby 3.Q. 2018-10-02 F 105,00
EBA vývoz kalov z ČOV 2018-10-02 F 391,67
RVC Michalovce poplatok za školenie Pokladnica 2018-10-02 F 18,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-09-28 F 407,07
Construktor-EU s.r.o stavebné práce -kaviareň 2018-09-28 F 667,20
4PROJECT Sprac.žiadosti NFP MOPS 2018-09-28 F 200,00
Orange Telefóny a internet mobily -Ocú,SP, MOPS 2018-09-28 F 111,33
DAL.NET.s.r.o. kamerový systém parkovisko pri DS 2018-09-26 F 600,00
Štátny veterinárny a potra laboratórne vyšetrenia pitnej vody 2018-09-26 F 77,40
Ján Grajzeľ termohrnčeky s potlačou-jubilantom 2018-09-26 F 293,03
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-09-19 F 875,70
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 8/18 2018-09-14 F 755,27
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina ČOV,studňa 8/18 2018-09-14 F 1 029,22
PKF poistenie majetku 4.Q.2018 2018-09-14 F 418,16
PKF havarijné poistenie KIA 4.Q.18 2018-09-14 F 58,64
PKF PZP mot.vozidlá 2018-09-14 F 71,50
Projektová kancelária projekt.-prenos. doprav.značenie-chodník 2018-09-14 F 270,00
Matúš Bartko Videoprodukcia Drevorubač 2018-09-14 F 100,00
DAL.NET.s.r.o. dodávka kamerového systému 2018-09-14 F 14 618,44
IZ Tender s.r.o. Verejné obstar.-Zníženie energet.náročno 2018-09-14 F 1 200,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-09-12 F 910,15
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 9/18 za s.č.146 2018-09-11 F 33,00
RWE Energie zemný plyn 9/18 2018-09-11 F 387,00
TLM trans, s.r.o prenájom WC na pilčícku 2018-09-11 F 96,00
Občianske združenie kultúrne vystúpenie Rusinsky holosy 2018-09-11 F 350,00
PVS Ondava Ing. Peter Lešk prevádzkovanie verej.vodovodu 2018-09-11 F 521,80
jansendisplay informačná vitrína k DS 2018-09-11 F 223,54
Michal Baran - BsM výkopové práce -ihrisko 2018-09-11 F 548,00
Lesy SR, š.p.OZ Banská Bys preprava materiálu 2018-09-11 F 13,90
FURA s.r.o vývoz TKO, MV kontajnerov 2018-09-11 F 732,24
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-09-05 F 1 653,44
DEJEUNER jedálne kupóny 7-8/18 zamest.obce 2018-09-05 F 1 966,74
TRIBE sanačná omietka,štuk,akryl-KD 2018-09-05 F 58,55
Construktor-EU s.r.o stavebné práce WC v KD 2018-09-05 F 23 915,28
VSK Mineral s.r.o. štrk - závoz prepychu k vodovodu 2018-09-05 F 113,92
ZMOS Vranov členské 2018 ZMOS Vranov 2018-09-05 F 239,72
DEJEUNER jedálne kupóny 7-8/18 -MOPS 2018-09-05 F 807,54
SPP a.s. úhrada fa za plyn 2018-08-31 F 494,92
Orange Telefóny a internet mobily, net v mobile 22.8.-21.9.18 2018-08-31 F 107,20
Pinky hudobná produkcia 2018-08-31 F 300,00
Ján Litvin elektroinštalačné práce na VO 2018-08-31 F 119,00
PVS Ondava Ing. Peter Lešk prevádzkovanie verej.vodovodu 2018-08-31 F 699,30
Mapa Slovakia admin.práce podanie projektu-Zberný dvo 2018-08-31 F 1 800,00
GASTRO-GALAXI, s.r.o. Chladnička, umývací prostriedok 2018-08-31 F 1 501,80
Belejčák Miloš KRT-VRT podvrtávky na vodovod 2018-08-31 F 272,00
Štýl Ivanov s.r.o. pracovné náradie §52 2018-08-30 F 295,00
Mária Kolesárová pracovné náradie a prac.pomôcky §52 2018-08-21 F 211,02
ELMIT, s.r.o. material na opravy VO 2018-08-21 F 328,15
TRIBE cement 2018-08-21 F 57,12
Ján Grajzeľ medaily,trofeje,tričká - pilčícka súťaž 2018-08-21 F 429,70
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 8/2018 2018-08-21 F 192,00
Obec Banské el. energia pre ZŠ za 07/2018 2018-08-17 F 142,98
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre kaviareň 2018-08-17 F 588,71
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 7/18-verejné osvetl. 2018-08-17 F 795,12
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 7/18 - ČOV,Studňa 2018-08-17 F 1 099,75
Mária Kolesárová Prac.náradie a material na upratov. 2018-08-17 F 183,99
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo Odvoz a zneškod.odpadu VKK za júl 2018-08-17 F 397,47
Slovak Telecom Telefóny a internet pevná linka 7/18 2018-08-17 F 20,00
made with s.r.o. fólie na schody v ZŠ 2018-08-14 F 473,90
Jaroslav Kačmár - HasPO Výstroj pre hasičov 2018-08-14 F 1 397,76
RWE Energie zemný plyn pre ZŠ za 08/2018 2018-08-13 F 729,00
Slovak Telecom Telefóny a internet popl. za tel. hovory ZŠ za 07/2018 2018-08-13 F 30,00
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 8/18 2018-08-10 F 991,00
RWE Energie zemný plyn 8/18 2018-08-10 F 387,00
FURA s.r.o vývoz TKO 7/18 2018-08-10 F 620,40
Projektová kancelária PD chodník k DS 2018-08-10 F 2 630,00
Štýl Ivanov s.r.o. silon,žacia hlava -kosačky 2018-08-10 F 119,70
Štýl Ivanov s.r.o. náhr.diely do kosačky 2018-08-10 F 127,91
Galileo Corporation s.r.o balíček GDPR +ročná prevádzka web 2018-08-10 F 636,00
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny potraviny - občerstvenie otvor.ihriska 2018-08-10 F 13,15
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny občerstvenie - otvorenie ihriska 2018-08-10 F 265,39
Orange Telefóny a internet mobily Ocú 22.7.-21.8.18 2018-07-30 F 98,43
Lyreco farba do tlačiarne 2018-07-30 F 43,20
EKOSPOL Vranov s.r.o. premýv. štrk -úprava potoka 2018-07-30 F 150,00
Peter Petrík GP zberný dvor 2018-07-30 F 699,00
VSK Mineral s.r.o. andezit na výspravku cesty Balažovce 2018-07-30 F 457,00
Mapa Slovakia podporná dokum.-projektu zníž.energ. 2018-07-30 F 3 480,00
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 7/18 2018-07-30 F 192,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier realizácia zadáv.zákazky kamer.systém 2018-07-30 F 240,00
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo sprac.hlásenia o vzniku odpadov 2018-07-30 F 12,00
ALDA VV, s.r.o. Kanc. potreby a mat. 2018-07-30 F 89,76
B-komplet, s.r.o. vrchná úprava a montáž multif. ihriska 2018-07-30 F 20 192,70
Orange Telefóny a internet popl.za mobil. hov. ZŠ 22.07.-21.08.2018 2018-07-27 F 16,00
Temzs čistiace prostriedky pre ZŠ 2018-07-20 F 129,60
Obec Banské el. energia pre ZŠ za 06/2018 2018-07-20 F 256,13
Východoslov.energetika a.s Energie elektrická energia za 06/2018 2018-07-20 F 855,04
Východoslov.energetika a.s Energie elektrická energia za 06/2018 2018-07-20 F 868,45
Lyreco odkladcie kr. boxy pre ZŠ 2018-07-16 F 53,64
RWE Energie zemný plyn pre ZŠ za 07/2018 2018-07-11 F 729,00
Avalon IT s.r.o. správa a servis servera pre ZŠ 2.Q/2018 2018-07-11 F 114,00
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 7/18 na s.č.146 2018-07-11 F 33,00
RWE Energie zemný plyn 7/18 2018-07-11 F 387,00
FURA s.r.o Vývoz TKO 6/18 2018-07-11 F 600,40
PVS Ondava Ing. Peter Lešk prevádzkov.vodovodu 4-6/18 2018-07-11 F 300,00
PVS Ondava Ing. Peter Lešk Prevádzkovanie kanaliz. 4-6/18 2018-07-11 F 240,00
WINTEX,s.r.o. Vranov n/T. prac.odevy,obuv,-aktivačné 2018-07-11 F 542,16
Štýl Ivanov s.r.o. hlava struny 2018-07-11 F 60,00
DD-ARCH s.r.o. vyprac.PD Zberný dvor zmluva 7/18 2018-07-11 F 9 840,00
ZMOS Blava DCOM-členský prísp. na inform.systém 2018-07-11 F 1 844,00
TRIBE cement - úprava potoka 2018-07-11 F 123,84
Štátny veterinárny a potra laborat.vyšetrenia odpad.vody 2018-07-11 F 152,42
Vranovský útulok odchyt psov 2-5/18 2018-07-11 F 242,40
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v SJZ 6/18 2018-07-11 F 13,50
ŠJ- Potravinový prísp. na stravu zo SF - MSJ 6/18 2018-07-11 F 73,15
ŠJ- Potravinový stravovanie zam. obce v SJZ 6/18 2018-07-11 F 126,00
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v MSJ 6/18 2018-07-11 F 42,20
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF 6/18 2018-07-11 F 138,25
T MOBILE Telefóny a internet pevná linka 6/18 2018-07-11 F 20,41
Slovak Telecom Telefóny a internet popl. za telef. hovory ZŠ za 06/2018 2018-07-09 F 30,00
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 06/2018 2018-07-06 F 292,60
EM-SA s.r.o. odber biolog. a kuch odpadu zo ŠJ 2018-07-06 F 25,00
ŠJ- Potravinový strava deti MŠ v HN za 06/2018 2018-07-06 F 272,43
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK + ŠJ za 06/2018 2018-07-04 F 99,40
ŠJ- Potravinový strava žiakov ZŠ v HN za 06/2018 2018-07-04 F 808,45
Orange Telefóny a internet popl. za mobil. hov. ZŠ 22.06.-21.07.18 2018-07-04 F 16,00
Lyreco nástenné hodiny pre ZŠ 2018-07-04 F 15,12
ŠJ- Potravinový strava zam. ZŠ za 06/2018 2018-07-04 F 338,80
Štátny veterinárny a potra laboratórne vyšetrenia pitnej vody 2018-07-02 F 77,40
Orange Telefóny a internet mobily, net. v mobile 22.5.-21.6.18 2018-07-02 F 113,75
Mapa Slovakia projekt.dok.-Výstavba zberného dvora 2018-06-27 F 240,00
PVS Ondava Ing. Peter Lešk prevádzkovanie vodovodu 2018-06-27 F 349,20
Štýl Ivanov s.r.o. Kal.čerpadlo,prac.náradie-aktivační zam 2018-06-26 F 380,00
Kovoplast Pracovné náradie - aktivační prac. 2018-06-26 F 177,68
PKF poistenie majetku 1.7.-30.9.18 2018-06-26 F 418,16
PKF PZP áut od 1.7.-30.9.18 2018-06-26 F 71,50
PKF havarijné poistenie vozidiel 7-9/18 2018-06-26 F 58,64
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD za jún 2018 2018-06-26 F 192,00
PAPERA s.r.o. Univerzálna kovová skriňa 2018-06-26 F 255,60
Štýl Ivanov s.r.o. oprava kosačky 2018-06-26 F 222,49
VSK Mineral s.r.o. drvené kamenivo -ihrisko 2018-06-26 F 72,38
ŠJ- Potravinový strava zamestnancov v SJZ 5/18 2018-06-26 F 168,00
ŠJ- Potravinový strava dôchodcov v SJZ 5/18 2018-06-26 F 47,40
ŠJ- Potravinový prispevok na stravu zo SF-SJZ 2018-06-26 F 76,65
ŠJ- Potravinový Príspevok na stravu zo SF 5/18-SJZ 2018-06-26 F 163,80
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK + ŠJ za 05/2018 2018-06-20 F 117,60
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 05/2018 2018-06-13 F 306,60
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za máj 2018-VO,ZŠ.MŠ,KD 2018-06-13 F 886,61
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny Potraviny na občerstvenie Roztoky 2018-06-13 F 297,29
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny Potraviny na občertvenie Roztoky 2018-06-13 F 424,22
DEJEUNER stravné lístky 4-6/2018 2018-06-13 F 1 063,14
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za máj 2018-ČOV,studňa 2018-06-13 F 847,27
Europolis vystúpenie ľud. hudby Šarišanci -Roztoky 2018-06-13 F 1 500,00
FURA s.r.o vývoz TKO 5/2018 2018-06-13 F 906,08
Kovoplast Materiál a náhradené diely na opravy 2018-06-08 F 234,10
DD-ARCH s.r.o. Projekt.dokumentácia na multifunkčné ihr 2018-06-08 F 984,00
PS 12 Group s.r.o Materiál a náhradné diely pre hasičov 2018-06-08 F 922,00
Inprost s.r.o. obecné noviny -doplatok 2018-06-08 F 41,60
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 6/18 s.č.146 2018-06-08 F 33,00
RWE Energie zemný plyn-DS, KD,146 za 6/18 2018-06-08 F 387,00
Slovak Telecom Telefóny a internet pevná linka 5/18 2018-06-08 F 19,99
Orange Telefóny a internet mobily 22.5.-21.6.18 2018-05-29 F 99,42
Lyreco kanc.papier 2018-05-29 F 44,02
Štýl Ivanov s.r.o. krovinorez -aktivčné 2018-05-29 F 744,00
Štýl Ivanov s.r.o. náhradné diely do kosačiek,olej 2018-05-29 F 316,32
Michal Baran - BsM čistenie cesty a potoka v r.osade 2018-05-22 F 360,00
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD máj 2018 2018-05-22 F 192,00
Michal Baran - BsM výkop.práce a material-multifunkčné ihr. 2018-05-22 F 1 880,00
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo vývoz VKK 2018-05-17 F 380,95
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 4/18 - MŠ,ZŠ,KD,VO 2018-05-17 F 849,37
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 4/18 ČOV,studňa 2018-05-17 F 757,78
GASTRO-GALAXY umývacie prostriedky do umývačky 2018-05-17 F 117,60
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 04/2018 2018-05-09 F 266,00
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠJ + ŠK za 04/2018 2018-05-09 F 93,80
Galileo Corporation s.r.o licenčný popl.www.banské 5/18-4/19 2018-05-09 F 298,80
Asociácia správcov registr školenie registratúra 2018-05-09 F 39,00
VSK Mineral s.r.o. drvený štrk 2018-05-09 F 809,66
Štátny veterinárny a potra laborat.vyšetrenie pitnej vody 2018-05-09 F 650,67
FURA s.r.o vývoz TKO 2018-05-09 F 600,60
VSK Mineral s.r.o. drvený andezit 2018-05-09 F 72,42
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 3-5/2018, VO 2018-05-09 F 991,00
RWE Energie zemný plyn 5/2018 2018-05-09 F 387,00
Slovak Telecom Telefóny a internet pevná linka 4/18 2018-05-09 F 20,06
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v MSJ 4/2018 2018-05-09 F 11,50
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF 4/2018 - MSJ 2018-05-09 F 66,60
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v SJZ 4/18 2018-05-09 F 43,40
ŠJ- Potravinový stravovanie zamestnancov 4/2018 SJZ 2018-05-09 F 155,40
ŠJ- Potravinový prísp. na stavu zo SF 4/18-SJZ 2018-05-09 F 142,45
ZMOS Bratislava vložné na snem ZMOS 2018-05-09 F 100,00
PETAX SK, s.r.o. Preprava unimobunky hmot.núdza 2018-05-09 F 290,40
Banik klimatizácia KD 2018-04-27 F 1 227,64
Ekocon s.r.o. Kontajnery 7m3 2 ks 2018-04-27 F 2 220,00
TRIBE obrubníky,cement,piesok-ihrisko 2018-04-27 F 491,47
DD-ARCH s.r.o. PD- rekonštrukcia soc.zariad. v KD 2018-04-27 F 2 640,00
VSK Mineral s.r.o. andezit ihrisko 2018-04-27 F 441,54
Štátny veterinárny a potra laboratórne vyšetrenia odpad.vody 2018-04-27 F 152,42
SAD Humenné,a.s.OZ Vranov spoj SAD 4/18 2018-04-27 F 192,00
Orange Telefóny a internet TEXT 2018-04-27 F 0,00
WINTEX,s.r.o. Vranov n/T. PRAC.OBUV,montérky, §52 2018-04-27 F 699,84
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 3/18 2018-04-23 F 772,37
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina za 3/2018 2018-04-23 F 911,71
RWE Energie zemný plyn 2018-04-18 F 387,00
Východoslov.energetika a.s Energie elektrina 4/2018 2018-04-18 F 33,00
FURA s.r.o vývoz TKO 2018-04-18 F 620,90
PROELECTRA s.r.o. údržba miestnej komunikácie - odhrňanie 2018-04-18 F 420,00
ELMIT, s.r.o. material na verejné osvetlenie 2018-04-18 F 930,76
Miroslav Dzurik detarizácia romskej osady 2018-04-18 F 1 195,20
FURA s.r.o Odpadové hospodárstvo spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 2018-04-18 F 12,00
VSK Mineral s.r.o. andezit-prístup k RO,osadenie unimobunky 2018-04-18 F 200,17
Adriana Lešková prenájom priestorov deň učiteľov 2018-04-18 F 450,00
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF 3/2018 MSJ 2018-04-18 F 52,85
ŠJ- Potravinový príspevok na stravu zo SF 3/2018 SJZ 2018-04-18 F 137,20
ŠJ- Potravinový stravné dôchodcov v MSJ 3/2018 2018-04-18 F 11,50
ŠJ- Potravinový stravovanie dôchodcov v SJZ 3/18 2018-04-18 F 46,30
ŠJ- Potravinový stravovanie zamestnacov obce v SJZ 3/18 2018-04-18 F 147,00
Slovak Telecom Telefóny a internet pevná linka za 3/18 2018-04-18 F 19,99
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK a ŠJ za 03/2018 2018-04-11 F 100,80
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 03/2018 2018-04-11 F 211,40
TRIBE cement,beton výspravka mies.komunik. 2018-04-10 F 25,20
EEI Parkovacia karta 2018 2018-04-10 F 250,00
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠJ a ŠK - 02/2018 2018-03-07 F 75,60
ŠJ- Potravinový strava zamestnancov MŠ za 02/2018 2018-03-07 F 172,20
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK a ŠJ za 01/2018 2018-02-09 F 96,60
ŠJ- Potravinový strava zam. MŠ za 12/2017 2018-02-07 F 169,40
DMJ MARKET s.r.o. Potraviny nákup tovaru pre J-MŠ 2018-02-07 F 61,07
ŠJ- Potravinový strava zam. ŠK + ŠJ za 12/2017 2018-01-24 F 100,80

Napíšte nám